miércoles, 2 de junio de 2010

NOTA DE EBB DE EAJ-PNV SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO VASCO EN LA APLICACION DE DECRETO LEY DEL GOBIERNO ESPAÑOL

EAJ-PNVren EBBk EUSKO JAURLARITZAK ESPAINIAR GOBERNUAREN LEGE DEKRETUAREN APLIKAZIOAREN INGURUAN DUEN JARRERAREN AURREAN EGITEN DUEN ADIERAZPENA

Euzko Alderdi Jeltzalearen iritziz, López lehendakariak beste behin ere urratu ditu Aldundi eta udalekin hartutako konpromisoak, gastua murrizteko neurriak onartu eta iragarri baititu euskal erakunde sareko ordezkari nagusienak kontuan hartu gabe.

Iragan den maiatzaren 24an, astelehena, López lehendakariak hiru Foru Ahaldun Nagusiekin eta EUDELen Lehendakariarekin bildu zen lehen aldiz. Bileraren helburua, egoera ekonomikoaren inguruko diagnosia elkarrekin egitea eta Rodriguez Zapaterok iragarri zituen egokitzapen neurriak aztertzea zen, berauen aplikatzea eta Euskadin izango luketen eragina aztertzearekin batera.

Topaketa honetan hiru Ahaldun Nagusiek eta EUDEL erakundearen lehendakariak proposatutako neurrien inguruan zuten jarrera azaldu zuten, egokitzapenaren aurreko alternatibak aurkeztu zituzten eta krisialdiari aurre egiteko eta egoera gainditzeko bestelako neurri osagarriak eskaini zituzten.

Bilera berean, aldundiek eta EUDEL erakundeak zerga politikekin erlazionatutako proposamenak aurkeztu zituzten, egoera txarrenean dauden gizarte taldeei begira- pentsiodunak eta langabeak- eta euskal ekonomiaren Lehiakortasunaren inguruko etorkizunerako ituna. Azken akordio honen helburua zen une honetatik beretik dinamismoa eta lehiakortasuna bultzatzea, euskal produkzio ehunarentzako erronka gisa.

Aste betea igaro da, eta pentsaezin gertatzen den arren, Lehendakariak ez die Ahaldun Nagusiei eta EUDELen lehendakariari idatzi edo deitu. Ez dakigu gai hauetaz hitz egiteko den Kontzertuaren Batzorde Mistoaren derrigorrezko bilera noiz egingo den. Gobernua, komunikabideen bidez neurriak iragartzera eta Legebiltzarrean aurkeztera mugatu da, eta gero alde bakarretik onartu ditu gainerako erakundeekin adostu gabe. Eta, bere helburu bakarra da argazkian lehen agertzea.

EAJ-PNVk Lehendakariari eskatu nahi dio ez dezala gehiago Rodriguez Zapateroren eran egin. Arduratsua izan dadila eta errespetuz joka dezala; eta gutxienez, herri honetako erakundeekin oinarrizko adostasunetara iristeko ezarri zituen konpromisoak bete ditzala.

Aurrez aurre duguna, gabeziak propagandaren bitartez estaltzearekin obsesionatuta dagoen exekutiboaren ekimena da. Espainiako gobernuak darabilen alde bakarreko erduaren adibide agerikoa da.

Hasi da ekaina, egokitzapenerako hila; eta ez dago egokitzapen neurri hauek aplikatzeko irizpide argirik. Euskal erakundeak itxaroten daude, heldu ez den eskutitz edo dei sinple bat noiz helduko zain.

López Zapateroren jarduteko eraren zatirik txarrena kopiatzen ari da. Ez ditu neurriak adosten, ez duelako arazoen inguruko konpromiso eta arretarik. Erantzunak atzeratu egiten ditu eta bat-batekotasunez egingo ditu gauzak, presaka, berandu eta txarto.

Lopez, komunikatzeko duen balizko arazoarekin dago obsesionatuta, baina agerikoa da bere arazoa krisialdiaren kudeatze publikorako duen ezgaitasuna dela.

EAJ-PNVk euskal erakundeen arteko bilera berria egiteko berehalako deia exijitzen du, krisialdi ekonomikoaren aurrean gauzatu beharreko egokitzapen neurrien markoa zehazte eta erabakitze aldera.
NOTA DE EBB DE EAJ-PNV SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO VASCO EN LA APLICACION DE DECRETO LEY DEL GOBIERNO ESPAÑOL

El Partido Nacionalista Vasco considera que el lehendakari López está incumpliendo una vez más los compromisos adquiridos con las diputaciones y con los ayuntamientos al aprobar y anunciar medidas de recorte del gasto sin contar con el resto de máximos representantes del entramado institucional ejecutivo vasco.

El pasado lunes 24 de mayo el lehendakari López mantuvo su primer encuentro en un año con los tres Diputados Generales y el Presidente de EUDEL. El objetivo del mismo era poner en común el diagnóstico de la situación económica, así como analizar las medidas de ajuste adelantadas por el presidente español Rodríguez Zapatero, estudiando su aplicación y el efecto de las mismas en Euskadi.

En este encuentro los Diputados Generales y el presidente de EUDEL plantearon su posición en relación a las medidas propuestas, presentaron sus alternativas ante el ajuste, así como otra serie de medidas complementarias que permitan afrontar y superar la situación de crisis.

Así, en esta misma reunión se presentaron por parte de las diputaciones y de EUDEL propuestas relacionadas con políticas fiscales para los colectivos más desfavorecidos -pensionistas y parados- y un pacto de futuro sobre Competitividad de la economía vasca. Un acuerdo este último para impulsar desde ahora mismo el dinamismo y la competitividad como reto en el tejido productivo vasco.

Ha pasado más de una semana y, aunque resulte inconcebible, el Lehendakari ni ha escrito ni ha llamado a los Diputados Generales y el Presidente de EUDEL. Y ni tan siquiera sabemos la fecha de la obligada reunión de la Comisión Mixta del Concierto para tratar y acordar de estos temas. El Gobierno se ha limitado, primero, a adelantar medidas a través de los medios de comunicación, presentarlas en el Parlamento y, luego, a aprobarlas de forma unilateral sin contar con las demás instituciones. Con el único objetivo de intentar aparecer el primero en la fotografía.

EAJ-PNV pide al Lehendakari que deje de actuar como Rodríguez Zapatero. Que sea responsable y respetuoso y que, al menos, cumpla sus propios compromisos de intentar llegar a consensos básicos con el resto de instituciones de este país.

Estamos ante el ejemplo evidente de criterio unilateral y seguidista. Modelo de actuación hasta ahora conocido en el Gobierno español y de un ejecutivo obsesionado en ocultar sus carencias a través de la propaganda.

Comienza junio, el mes del ajuste, sin un criterio claro de aplicación de las medidas de ajuste. Con las instituciones vascas a la espera de una carta o una simple llamada que no ha llegado.

López está copiando lo peor del modus operandi de Zapatero. No acuerda las medidas por falta de compromiso y atención a los problemas. Dilata las respuestas y acabará actuando con improvisación, con prisas, tarde y mal.

López está obsesionado por su pretendido problema de comunicación, cuando es evidente que su problema es la incapacidad para la gestión pública en esta situación de crisis.

EAJ-PNV exige la convocatoria urgente de una nueva reunión del conjunto de las instituciones vascas de cara a definir y decidir el marco de las actuaciones de ajuste a hacer efectivas ante la crisis económica