viernes, 28 de enero de 2011

Iñigo Urkulluren hitzaldia

Intervención Iñigo Urkullu

Tokia Lugar
Baiona Baiona

IÑIGO URKULLUK IPARRALDEKO KANTONETARAKO HAUTESKUNDEETARAKO EGITASMOA AURKEZTEKO EKITALDIAN ESKANITAKO HITZ EGITEA

Baiona. 2011-01-28

Esker anitz guztioi gurekin bildu zaretelako.Labur hitz egingo dut, nik baino lehenago hitz egin dutenek argi eta garbi azaldu baitituzte gure hautagaiek kantonetarako hauteskundeetarako dituzten proposamenak.Nik ideia bat azpimarratu nahiko nuke. Pertsona batzuek agian pentsatuko dute, euskal abertzaletasuna, Euzko Alderdi Jeltzaleak defendatzen dituen ideiak eta egitasmoak, politikaren eta historiaren ametsezko ikuspuntutik datozela; Euzko Alderdi Jeltzalea, utopia baten alderdia baino ez dela. Hau da, Euskadi independente baten utopiaren alderdia, XXI. Mendeko erronkekin zerikusirik ez duten printzipioetan oinarrituta.Oker daude. Eta uste dut oso zaila izango dela eusko abertzaletasuna, EAJ alderdia iragana dela eta tradizioa baino ez dela pentsatzen duen askori eritziz aldaraztea.Egia da gutxi batzuek duten eta ia guztiek izan nahiko luketen zerbait badugula. Guk historia dugu, harrotasunez erakutsi ahal dugun historia. Demokraziarekiko, giza eskubideekiko eta Euskadirekiko konpromisoa mantendu dugun 115 urteko historia.Baina beste hainbat gauza ere badugu. Euskal Abertzaletasuna, Euzko Alderdi Jeltzaleak defendatzen duen egitasmoa ongizateari lotuta dago, garapenari lotuta. Kontzeptu bi hauek autogobernuarekin eta euskaldunok gure inguruko gaietan izan behar dugun erabakitzeko gaitasunarekin lotuta daude.Eta, datu eta erreferentzia hauek, hemendik hurbil ditugu. Lopez sozialista kudeatze lan okerra egiten ari den arren, eta Espainiar Estatu osoan inoiz eman ez den krisialdi latzaren erdian, Hego Euskadik Europako herrialde garatuen mailan dauden ongizate, enplegu eta etorkizunerako aurreikuspenak mantentzen ditu.Euskadiko langabezi tasak, Espainiar Estatukoen erdia dira. Eta azken 30 urteotan Euzko Alderdi Jeltzaleak industria, aniztasuna eta berrikuntzaren alde egin duen apustuari esker, Estatu osoa arriskutan jartzea suposatzen duen krisiari aurre egiteko balio izan dute. Erakutsi egin dugu gauzak bestela egin daitezkeela.Burua eta Bihotza. Benetan sinesten dut bi hitz hauek, bi kontzeptu hauek direla Euzko Alderdi Jeltzalearen kudeatzea eta ibilbidea zehazten dituztenak. Alderdi instituzionala gara, gobernatzeko eta kudeatzeko borondatea eta bokazioa duen alderdia gara. Eta gure interes eta jardun osoa, Euskadin hasi eta Euskadin amaitzen da.Euskadik, Iparraldeak eta Hegoaldeak elkarturik, egunen batean Europan ahotsa izatea nahiko genukeen alderdia gara, eta beste estatuen maila berean, gure eskubide eta aldarrikapen guztiak defenda ditzagun.Alderdi moderno eta europarra gara, Europar Alderdi Demokratan integratua. Zalantzarik gabe, Europar Batasuna behin betiko eta atzera pausurik eman gabe sendotzeko beharra, irmotasun handienez defendatzen duen alderdia.Europar demokratiko eta askea, Europar guztiok partekatzen ditugun gauzetan oinarritua. Sinesmen osoa dugu subiranotasun partekatuen Europan.Berriro esan nahi dut, alderdi moderno eta europarra gara. Eta, alderdi abertzalea gara. Horiek hirurak batean bildu ahal dira eta Euzko Alderdi Jeltzalearen arima,burua eta bihotza osatzen dute.Eta, hau guztia, bakean. Bakea, gure helburu eta gurarietako bat delako. Nagusiena, Bakea letra handiz. Euzko Alderdi Jeltzaleak oso argi du, lehen esandako guzti hau giza eskubideekiko errespetutik egin behar dela.Besteek pentsatzen eta defendatzen dutenarekiko errespetutik. Bizitzarekiko errespetutik baino ezin da herri eta aberri bat eraiki. Giza eskubideak eta demokrazia dira herrien eta Euskal herri honen garapena eta etorkizuna errotzeko zutabeak.Gure mezua hagitz argia da. ETA soberan dago. Eta ETAri eskatzen diogun gauza bakarra da desagertzea eta Bakean uztea. Eta, Ezker Abertzaleari zera esan nahi diogu: benetako politika egin nahi baldin badute, behin betiko urratsa emateko prest baldin badaude - ETAk egiten duena alde batera utzita- Euzko Alderdi Jeltzalea prest izango dute. Bakean, abertzaleen artean mundu oso bat dugu eraikitzeko bakoitza bere egitasmoa defendatuz eta besteenarekin eztabaidatuz. Hala izango ahal da, datozen hilabeteotan eraikitzen hasiko ahal gara?.Hauxe da Euzko Alderdi Jeltzalearen mezua. Mezu bera da Iparraldean eta Hegoaldean. Pribatuan eta publikoan adierazten dugun mezua. Gardentasun eta zintzotasun osoa gure printzipioetan.Eta, Kantonetarako hauteskunde hauetarako zabalduko dugun mezuaren zati bat ere bada. Egitasmo bat badugu Iparralderako. Lapurdik, Nafarroa Behereak eta Ziberuak osatzen duten Iparraldea. Kostaldea eta barruko aldea. Euskaditik eta Euskadirako egiten den garapen egitasmoa. Uste dut heldua dela Iparralderen unea. Iparralderen onena. Iparraldek bere ahotsa altxatu eta entzuna izan dadin. Bere interesak eta eskubideak defendatuak izan daitezen. Horixe da Euzko Alderdi Jeltzalearen konpromisoa.Eta berriz esango dut, gure mezuak ez du tolesdurarik ez makurkeriarik. Ber-bera da Pirinioetako Auñamendietako alde bietako nafarrentzat, bizkaitar eta zuberotarrentzat, gipuzkoar, lapurtar eta arabarrentzat.Eskerrik asko.
INTERVENCION DE IÑIGO URKULLU EN LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES CANTONALES EN IPARRALDE.

Baiona. 28-01-2011

Eskerrik asko a todos por vuestra presencia.Voy a ser muy breve porque los que me han precedido han explicado de manera clara cuáles son las propuestas que nuestros candidatos presentan a estas elecciones cantonales.Yo simplemente querría incidir en una idea. Hay algunas personas que quizás piensen que el nacionalismo vasco... que las ideas y los proyectos que defiende el Partido Nacionalista Vasco, responden a una visión onírica de la política o de la historia. Que el Partido Nacionalista Vasco es, simplemente, el partido de una utopía. De la utopía de una Euskadi independiente, basada en principios que nada tienen que ver con los retos del siglo XXI.Se equivocan. Y no creo que sea muy difícil hacer cambiar de idea a los que piensan que el nacionalismo vasco, que el PNV, es pasado y tradición al tratarlo con objetividad y sin prejuicio.Sí es verdad que tenemos algo que tienen muy pocos y que les gustaría tener a casi todos. Tenemos historia. Y una historia que podemos enseñar con orgullo. 115 años de historia de compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con Euskadi.Pero también tenemos otras muchas cosas que nos caracterizan. Nacionalismo vasco, el proyecto que defiende el Partido Nacionalista Vasco, está firmemente ligado al bienestar, al desarrollo. Conceptos que se unen al autogobierno y a la capacidad de decisión que tenemos que tener los vascos en todos aquellos asuntos que nos afecten.Y creo que los datos y las referencias las tenemos muy cerca de aquí. A pesar del autentico desastre de gestión que esta realizando ahora el socialista López, Euskadi Sur -en este momento de crisis sin precedentes en el Estado español- mantiene unos niveles de bienestar, de empleo y de perspectivas de futuro, similares a la de cualquiera de los países desarrollados de Europa.Las cifras de paro en Euskadi sur, son la mitad que en Estado español. Y la apuesta por la industria, por la diversificación, por la innovación que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho en estos últimos 30 años han servido de freno a una crisis que amenaza por llevarse por delante a todo un Estado. Hemos demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera.Cabeza y corazón. Estoy convencido de que son las dos palabras, los dos conceptos que definen la gestión y la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco. Somos un partido institucional. Somos un partido con vocación de gobernar y gestionar. Y somos un partido para el que nuestro interés y nuestro trabajo empiezan y termina en Euskadi.Somos un partido que nos gustaría que Euskadi, que Iparralde y Hegoalde puedan, un día, tener voz propia en Europa y defender, en pie de igualdad con otros estados, nuestros derechos y reivindicaciones.Somos un partido moderno y europeo, integrado en el Partido Demócrata Europeo. Sin duda el Partido que con mayor énfasis y firmeza defiende la necesidad de consolidar definitivamente y sin marcha atrás la Unión Europea.Una Europa democrática y libre basada cimentada en las muchas cosas comunes que tenemos todos los Europeos. Creemos y defendemos la Europa de las soberanías compartidas.Somos, repito, un partido moderno y europeo. Y somos un partido nacionalista. Las tres cosas son posibles y conforman el alma, la cabeza y el corazón del Partido Nacionalista Vasco.Y todo ello en paz. La paz como uno de nuestras metas y anhelos. La mayor, la paz con mayúsculas. El partido Nacionalista Vasco tiene muy claro que sólo desde el respeto a los derechos humanos, desde el respeto a lo que piensen y defiendan los demás, desde el respeto a la vida... puede construirse un Pueblo y una nación. Los derechos humanos y la democracia son los pilares sobre los que se asienta el desarrollo y el futuro de los pueblos, y también el del Pueblo vasco.Nuestro mensaje es muy claro. ETA sobra. Y lo único que le pedimos a ETA es que desaparezca y nos deje en Paz. Y a la Izquierda Abertzale lo único que le decimos es que si quieren hacer política de verdad, si están dispuestos a dar el paso definitivo -e independientemente de lo que haga ETA- pueden contar con el Partido Nacionalista Vasco. En paz hay todo un mundo por construir entre abertzales desde la defensa y contraste del proyecto de cada uno. Y ojalá, ojalá lo podamos empezar a construir en los próximos meses.Este es el mensaje del Partido Nacionalista Vasco. Es el mensaje aquí en Iparralde y en Hegolade. Es el mensaje que trasladamos en privado y en público. Claridad y honestidad en los principios.Y es parte del mensaje que también trasladaremos en las elecciones cantonales. Tenemos un proyecto para Iparralde. Una Iparralde de la que forman parte Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa. La costa y el interior. Un proyecto de desarrollo, de futuro y de bienestar desde Euskadi y para Euskadi. Creo que ha llegado el momento de Iparralde, la hora de iparralde. De que Iparralde levante su voz y sea escuchada. Que sus intereses sean defendidos y sus derechos respetados. Este es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco.Y, repito, nuestro mensaje no tiene dobleces ni ambages ni ambigüedad. Es el mismo para los navarros de un lado y otro de los Pirineos, para vizcaínos y suletinos, para guipuzcoanos, labortanos y alaveses.Eskerrik asko.

jueves, 27 de enero de 2011

La alargada sombra de Sabino Arana

"Euzkotarren aberria Euzkadi da". Al plantearlo, Sabino Arana dibujó los retos que los vascos necesitábamos para afrontar el siglo XX y hoy como entonces se trata de garantizar en la historia futura la pervivencia de la Euskadi autogobernada en el siglo XXI

Por José Manuel Bujanda Arizmendi, * Analista -DEIA- Miércoles, 26 de Enero de 2011 -
Sabino Arana y Goiri nació en Bilbao, un 26 de enero de 1865, y murió el 25 de noviembre de 1903. Fundó el PNV, partido por el que llegó a ser diputado por Vizcaya. Murió a la temprana edad de 38 años dejando plasmada su ideología en 33 obras poéticas, 14 libros políticos y literarios y más de 600 artículos en prensa. Aún en la actualidad su pensamiento continúa siendo polémico, criticado por sus detractores, quienes denuncian su supuesto fundamento racista y xenófobo, y justificado por sus seguidores, quienes sostenemos que las críticas provienen del nacionalismo español que no tiene en cuenta su contexto sociopolítico e histórico. El nacionalismo vasco promulgado por Sabino Arana nació en una época de bruscos cambios y crisis que resultan fundamentales para su comprensión: la caída del antiguo régimen, el florecimiento de las ideas liberales centralistas y laicistas, el caciquismo, la crisis del carlismo tras su derrota militar y la pérdida de los fueros, la crisis del nacionalismo español, las políticas coloniales y los procesos de emancipación colonial, los inicios de la revolución industrial, el surgimiento del socialismo, la inmigración y la paulatina desaparición del euskera y de la cultura vasca. Sabino Arana fundó el PNV para defender los intereses e inquietudes de aquellos vascos que vieron cómo su cultura y lengua, su voluntad de seguir siendo colectivo vasco consciente se ninguneaba. Sabino nació y creció en el seno de una familia burguesa de fuertes convicciones religiosas y de raigambre carlista. Debido a la colaboración de su padre en los preparativos del alzamiento carlista de 1872, se exiliaron durante tres años.

Se consideran diferentes épocas en la evolución ideológica de Sabino Arana. La primera, la más radical, se inicia en 1892-93 y en ella impulsó (es su primer discurso de Larrazabal) un discurso directo donde subrayó los elementos más diferenciadores de los vascos. En julio de 1894 fundó la sociedad Euskeldun Batzokija y se izó por primera vez la ikurriña. Un año más tarde se eligió el primer Bizkai Buru Batzarra, que en agosto ya fue denunciada por el Gobierno Civil, acumulando así Sabino Arana su octava denuncia y su sexto procesamiento por artículos publicados en Bizkaitarra, y que le supuso ser acusado por "excitación a la rebelión". Fue condenado a once meses y un día, ingresando por ello en prisión. En septiembre su periódico y el Euskeldun Batzokija fueron clausurados, fue procesado nuevamente por conspiración a la rebelión y sancionado con una fianza, millonaria para la época, de 50.000 pesetas. Posteriormente y tras la incorporación de algunos miembros del PNV a los cargos públicos, a partir de 1898, suavizó ciertos conceptos. En los últimos años de su vida, tras ser encarcelado, con los cargos electos destituidos y sus sedes y medios clausurados planteó la posibilidad de iniciar un proyecto llamado "españolista", pero que no llegó a realizarse. Quizás, en dicha decisión pesó el éxito del catalanismo que moderando sus postulados obtuvo una gran victoria electoral. Sabino Arana se fijó en la exitosa Lliga Regionalista catalana de Francesc Cambó, que, moderándose y pactando, había obtenido gran apoyo en su victoria electoral en 1901. Quizá fue una maniobra para sobrevivir hasta que llegasen tiempos mejores. Fue perseguido y en mayo de 1902 fue encarcelado nuevamente por un delito de rebelión al enviar un telegrama al presidente estadounidense, y en junio de 1902 el Gobernador Civil suspendió de sus funciones a los concejales bilbainos del PNV por un hecho similar. Gravemente enfermo, el 8 noviembre de 1902 Sabino Arana fue absuelto y salió de la cárcel. En septiembre de 1903, a causa de su enfermedad, dejó la dirección del PNV.

Sabino Arana no fue un integrista, ni un conservador. Fue un innovador para su época, un hombre que generó tensión positiva en muchas conciencias. En muchos hogares vascos sus ideas causaron conmoción, preocupación e incomodidad. La gente se preguntaba entonces: "Si lo nuestro era el fuero, ¿qué quiere decir ese señor hablando de cosas como nación y patria?" Sabino fue moderno, internacionalista y profundamente demócrata. Su internacionalismo le costó la cárcel por solidaridad con el pueblo cubano. Planteó los retos que los vascos necesitábamos para afrontar el nuevo siglo XX que se iniciaba. Se opuso a las posiciones de dominio que pretendían las instituciones centralistas, tanto las políticas, como las sociales, culturales e intelectuales. Fundó un PNV como agrupación de aquellos vascos que más allá de la no aceptación del despojo político-institucional practicado en tierras vascas tras la abolición violenta de los Fueros en nombre de la unidad de la nación española, afirmaron el ser nacional del Pueblo Vasco, proclamaron ante la historia su objetivo político, Euzkadi, y se unieron para la consecución pacífica y democrática de los derechos políticos inherentes a tal condición. Conectó con las corrientes nacionalistas europeas de finales del XIX y aplicó en Euskadi el principio de las nacionalidades en boga en Europa. Frente a las estructuras imperantes, Sabino Arana conectó con la sociedad vasca de principios del siglo XX, innovó y se adaptó a los retos que le tocó vivir.

Y hoy y aquí, aquella su volunta política se reválida de nuevo en la radical defensa y afirmación de una personalidad colectiva concreta, de una nación vasca a construir entre todos, de una Euskadi de los siete herrialdes vascos definida sobre la voluntad del conjunto de su ciudadanía. Pero para hacer frente a este reto, necesitamos incorporar nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestras virtudes tradicionales, aquello que nos ha caracterizado históricamente a los vascos, a las realidades actuales y al tiempo que incorporamos nuestros valores. Y hacer frente a este reto supone implicarnos en construir una sociedad vasca innovadora, capaz de adelantarse a los cambios, basada en personas formadas, conocedoras de la importancia del trabajo bien hecho, con fuerte sentido de la identidad de lo que nos es propio, con sentimiento de pertenencia a una comunidad que se implica en la solidaridad activa a todos los miembros de la misma y que comparte un proyecto a largo plazo. Una Euskadi cohesionada, la Burujabetza del Zazpiak Bat, cuyo proyecto compartamos gentes de diferentes sensibilidades, gente abierta al mundo, abierta a la diferencia creativa, capaz de atraer personas de otros lugares que quieran desarrollar su talento y su creatividad entre nosotros. Personas y gentes que se sientan atraídos por lo vasco. Garantizar en la historia futura la pervivencia del Pueblo Vasco, y el desarrollo en Europa de la Euskadi autogobernada en el siglo XXI, supone que los vascos seamos capaces de que los valores que nos identifican y desarrollan como vascos sean lo suficientemente atractivos e interesantes para aquellos que quieran compartir su vida aquí, entre y, con nosotros.

No se trata de renunciar a nada, no se trata de variar nada de lo sustancial para la defensa y promoción de todo lo particular, pero justamente, para defender mejor y ser más útil a Euskadi, la única Patria de los vascos, debemos continuar ocupando la primera línea política y esto se consigue con la confianza mayoritaria de un electorado que en una parte nada despreciable son electores que pueden variar sus ejes de prioridad o simplemente son electores que no estaban allí presentes hace unos años. Muchas de las razones de ser que motivaron la existencia de partidos nacionalistas persisten. El nacionalismo como defensa de lo propio es válido. El nacionalismo como forma de aproximar la política a los ciudadanos y como afirmación de una personalidad colectiva para abrirse con seguridad al mundo es válido. Nacionalismo es la suma e integración de razones históricas, emociones y sentimientos, pero también pragmatismo y posibilismo a pie de obra y calle para solucionar los problemas cotidianos de nuestros conciudadanos con una perspectiva muy próxima a esas necesidades. Apasionante.

miércoles, 26 de enero de 2011

Las diputadas de Cultura, "perplejas" por la "falta de respeto tan notoria" de López

Las tres diputaciones vascas han pedido al lehendakari Patxi López que recitifique y que el euskera "sea alejado de ideologías políticas y partidismos" porque es "la lengua de los vascos".

BILBAO. En una comparecencia conjunta, las tres diputadas de Cultura y Euskera, Josune Ariztondo (Bizkaia), María Jesús Aranburu (Gipuzkoa) y Malentxo Arruabarrena (Araba), toda ellas del PNV, han manifestado su "perplejidad y preocupación" por las palabras pronunciadas por el lehendakari durante la reunión del Consejo Asesor del Euskera, donde señaló que el fin de la violencia haría más libre y favorecería al euskera.

Las tres diputadas han dicho no entender cómo un lehendakari puede mostrar hacia la lengua vasca "una falta de respeto tan notoria". En este sentido, preguntan al lehendakari si acaso no sabe que el euskera es "la lengua de todos", es además "oficial" y se trata de uno de los "instrumentos de cohesión más importantes de nuestra sociedad".

"¨Acaso no sabe que en lugar de alejar el euskera del riesgo de la politización, ha realizado la politización más grave posible del euskera?", señala la declaración institucional leída por Aranburu.

Asimismo, las diputaciones vascas preguntan al mandatario vasco si no recuerda que uno de los miembros del Consejo Asesor del Euskera tuvo que marchar del País Vasco por la amenaza de ETA y que otro fue asesinado por la organización terrorista.

Para las tres instituciones, el lehendakari "ha injuriado" a gran parte de la ciudadanía y a muchos grupos sociales, entre los que han citado a quienes trabajan firmemente a favor del euskera, realizan un gran esfuerzo aprendiéndolo, apuestan porque sus hijos lo aprendan o "durante la dictadura soportaron castigos y amenazas por trabajar en favor de la supervivencia del euskera".

En la lista también han incluido a quienes en su "pacífica vida diaria hablan normalmente en euskera", los que piensa que como cualquier otra lengua "enriquece la cultura", o quienes "han sufrido de pleno la violencia y la han denunciado y condenado mil veces en euskera".

Por ello, exigen al lehendakari que "corrija" y "rectifique" las manifestaciones "equivocadas" y valore las políticas positivas a favor del euskera "haciendo más atractiva" la lengua vasca y "abriendo caminos para mostrar a las personas monolingües el maravilloso mundo del euskera".

"Hay que respetar las opciones de todos los hablantes. Por supuesto. Pero es quehacer de las autoridades públicas cuidar especialmente el uso de la lengua que de entre nuestras dos lenguas oficiales está en una situación más débil, esto es, del euskera, teniendo siempre como objetivo la igualdad de oportunidades", señalan.

Advierten además a López de que su principal obligación es la de promocionar las posibilidades de hablar en euskera y progresivamente garantizar su uso puesto que eso es, a su juicio, "dar pasos en la normalización".

Por ello, exigen que el euskera "sea alejado de ideologías políticas y partidismos". "El euskera es lengua de los vascos, euskaldunes y de todos aquellos que queramos vivir en euskera, conocerla y enriquecer nuestro acervo cultural", han concluido.

LAS GUERRAS SUCIAS

LAS GUERRAS SUCIAS

Juan Bautista Alberdi, uno de los más notables pensadores de Argentina e inspirador de su constitución, nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810 año de las independencias sudamericanas. Sus padres fueron vizcaínos, y de ellos heredó su amor a la libertad y a la democracia. Tanto es así, que al término de su carrera abandonó su Patria sin recibirse de abogado por no prestar juramento al dictador Rosas.
Siempre he tenido curiosidad por conocer el pensamiento político de Alberdi. Entre otras razones, porque era contemporáneo de Sabino Arana. En 1872, trece años antes que éste fundara el Partido Nacionalista Vasco, impresionado por los desastres que causó la “guerra del Paraguay” o la “guerra contra la Triple Alianza” de Argentina, Brasil y Uruguay, publica su interesantísima obra El Crimen de la Guerra. No es ciertamente una crónica de dicha guerra, sino una profunda reflexión de la guerra, en general.
El origen de esta guerra reside en la negativa de Mitre a la solicitud del presidente paraguayo Solano López a que autorizara el paso de sus tropas por tierras argentinas para acudir a Uruguay en apoyo del Partido Blanco, enfrentado con el Partido Colorado. Este contaba con la simpatía de Mitre y el apoyo de Brasil. Y en consecuencia, Paraguay se enfrentó contra los tres países. Pero como en otras muchas ocasiones, en esta oportunidad también se dieron las guerras sucias, como fue la de los británicos que la financiaron por sus intereses económicos en la zona.
Pero lejos de la mera anécdota de porqué se dio, recomiendo la lectura de la obra de Alberdi porque sus reflexiones son de plena actualidad. Aunque sólo sea a modo de ejemplo, transcribo un párrafo que define las diversas modalidades de guerra que existen para este vasco-argentino: “no todas las operaciones de la guerra –dice- se hacen por los ejércitos y en los campos de batalla. (…) hay la guerra de policía, la guerra del espionaje y delación, la guerra de intriga y de inquisición secreta, de persecución sorda y subterránea, en que se emplea un ejército numeroso de soldados ocultos, de todo rango, de toda nacionalidad, que hacen estragos en la sociedad…Hay además la guerra de maquinación, de soborno, de zapa y mina, de conspiración sorda…Hay además la guerra de desmoralización, de disolución, de desmembración, de descomposición social, que pudre las generaciones que quedan vivas, y cuya corrupción deja rara vez de alcanzar al corruptor mismo que emplea tales medios de guerra”.

Las guerras sucias, sean del ámbito internacional o local, siempre son injustas y antedemocráticas, acontecieran en el siglo XIX o se padezcan en el XXI,


Josu Legarreta
Lega.loa@euskalnet.net

martes, 25 de enero de 2011

A LOS LECTORES DE LA REVISTA EUSKAL ETXEAK

De la lectura del artículo aparecido en la versiòn papel de la revista Euskal Etxeak nùmero 88: “Un año con la Diáspora Vasca ” del Sr. Julián Celaya surge su desconocimiento de la misma. Por el solo hecho de haber estado unos días en Sud América se permite iniciar su artículo queriendo ilustrar a los vascos del exterior sobre su mundo tan particular, creyendo saberlo todo sobre los inmigrantes y descendientes en estas tierras.

No se ha dado cuenta que todos los que gobiernan Euskadi en estos tiempos son usurpadores porque forman parte de un gobierno ilegítimo.

Los medios de comunicación hace años que han hecho pequeño a nuestro planeta y los problemas de nuestro Pueblo nos angustian todos los días.

A los pocos años que Sabino de Arana lanzara su manifiesto diciendo que “Euzkadi es la Patria de los Vascos” esta idea fue aceptada en estas tierras. Aquí en Argentina se desarrolló Galeusca con ese insigne patriota gallego que fue Castelao . Por estos lados se sacó el bigote y los anteojos el Dr. José Andrés Álvarez Lastra (seudónimo de José Antonio Agire) cuando los españoles franquistas y los nazis lo buscaban por toda Europa.

El día de haber entregábamos los vascos un día de sueldo para ayudar a mantener a nuestro gobierno en París y a los familiares de los presos que la España franquista mantenía en sus cárceles.

Pasaron por estas tierras y fueron recibidos como corresponde todos los Lehendakaris; José Antonio de Agirre, Jesús María de Leizaola, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe y sus fotos ornamentan nuestras Euskal Etxeak.

No podemos colocar la de Francisco López ya que éste no fue elegido democráticamente por nuestro pueblo. Éste es un usurpador y todos los que con él gobiernan ocupan sus cargos en forma ilegítima.

Nosotros vivimos las tristezas de nuestros presos en las cárceles franquistas. Las represiones a nuestro Pueblo en los Aberri Egunak.

Sufrimos las condenas a muerto del Juicio de Burgos.

Vimos bajar a tiros de la Iglesia del Buen Pastor en San Sebastián a nuestra Ikurriña .

Es un largo camino y ahora viene este buen señor y nos dice en su editorial que no lo hemos recibido como él se merece; algunos creemos que fueron demasiadas las atenciones.

Habla de los programas de Gaztemundu, de Argentinan Euskaraz, Urazandi, todos ellos con el PNV en el gobierno, de vascos que aman su tierra y su cultura milenaria y ùnica.

Nos insinúa que aceptemos las ayudas de las embajadas españolas; nadie le dijo que hay Euskal Etxeak que cuando reciben cartas de las embajadas española o francesa las rompen sin abrir.

El señor Juliàn Celaya, en lo que lleva en el cargo no ha hecho nada nuevo por la cultura vasca.

Dice que en Europa y Estados Unidos se ha aceptado el cambio con naturalidad, pero con quién ha hablado, que vasco acepta con naturalidad la situaciòn que está viviendo su naciòn?,muchos vascos no la acepta lo sufre y este señor no se ha enterado.

El ejecutivo de Vitoria no acaba con las Euskal Etxeak porque no puede, porque donde ha podido lo primero que ha hecho es cambiar la ikurriña por la bandera monárquica.

Dice que él nos tranquilizó con las subvenciones. Poner el zorro en el gallinero no calma a las gallinas, vemos a mucha gente que piensa como él en los gobiernos de Iparralde, Nafarroa y de Euskadi (CAV) y no vemos un solo gesto en defensa de nuestro pequeño Pueblo de tres millones de habitantes con una cultura milenaria a la cual desean hacer morir lentamente.

Este hombre cree que hablar Euskera y nacer en un caserío lo define como vasco desconociéndo lo que los estudiosos establecen : que un hombre es lo que él quiere ser, en ese lugar que es la mente, donde él sólo manda y después de leer a Juliàn Celaya sabemos que él es español y nosotros vascos.

Los seres humanos somos todos nacionalistas, unos españoles o franceses y otros vascos, el problema es que los primeros que son muchos quieren asimilar a los terceros y no encuentran mejor camino que matar su cultura y su historia.

Los Centros Vascos se fundaron, algunos, a fines del siglo XIX; no existía aùn el partido socialista y en sus actas constitutivas ya se establecía la obligatoriedad de protestar ante el Parlamento español por la abolición de los Fueros milenarios de los vascos.

En la entrada del Centro Laurak Bat de Buenos Aires hay una placa –escultura que reza así: “ A los guerreros del pensamiento que defendieron en el Parlamento español las libertades eúskaras.

Este señor no sabe que mientras en España mandaba Franco y no volaba una mosca los Vascos en América seguíamos nuestra larga lucha por la Libertad y el reconocimiento nacional vasco.

Dice asimismo que un negro puede ser vasco; desde luego y un asiático y un indo-americano; cualquier persona que quiera serlo; lo que es difícil es encontrar españoles o franceses que no quieran cambiar nuestra cultura y nuestra identidad. Ahora nos enseña que la estructura de nuestros Centros no les aporta mucho a los nuevos emigrantes que son jóvenes y profesionales y que a los pocos años regresan a su casa; como si la situación de todas las Euskal Etxeak sea la misma. Menos mal que vino poco tiempo porque se cree que somos tontos y no sabemos estas cosas.

Lo que le duele es que vascos de quinta y sexta generación en América se definan como vascos a secas y sus hijos y sus nietos lo mismo

Hace mucho tiempo que en estas tierras americanas de libertad para los vascos hemos defendido y mantenido que Euskadi es nuestra Patria, que los vascos de los seis territorios constituìmos un solo Pueblo y que nuestra lengua es el Euskera.

A título ilustrativo y para su conocimiento le decimos que la Euskal Etxea desaparecida a donde asistía el Sr. Santiago Campos, que se comenta en un apartado de la misma revista, se denominaba Eusko Txokoa y no Goikoetxea.


Jon Uriarte

Vicepresidente

EAJ-PNV-ARGENTINA

CARTA ABIERTA AL LEHENDAKARI

Sr.lehendakari:

He recibido recientemente el ejemplar número 88 de la revista Euskal Etxeak. No puedo ocultarle que me han dado pena y vergüenza las páginas de presentación redactadas por su Director de los Ciudadanos y las Colectividades Vascas en el Exterior.

Como la revista es pública y la reciben varias decenas de miles de personas, me he propuesto a opinar públicamente a través de esta carta abierta dirigida a Ud. como máximo responsable del Gobierno Vasco. Nunca hubiera pensado que en la presidencia del Gobierno Vasco, fuera de la ideología que fuera, pudiera haber un político de esta talla, con menos conocimiento de nuestra realidad y con la capacidad de argumentación que resulta ofensivo a miles de sus lectores, a pesar de su autojustificación de que “desde mi nombramiento he podido obtener una perspectiva suficiente como para formarme una idea clara de un ámbito que sólo conocia por referencias colaterales”.No le puedo negar que muchos estuvimos recelosos por la actitud que podía asumir su Gobierno respecto a la diáspora vasca. Pero nuestra inquietud nunca supuso que el Director de Relaciones con las Colectividades Vascas fuera recibido irrespetuosamente. Nuestras incertidumbres tenían su origen en las intervenciones que en épocas pasadas han tenido representantes de los Grupos Socialista y PP en el Parlamento Vasco, tanto en las comparecencias de los representantes de Lehendakari, en aquellas épocas del Partido Nacionalista Vasco, como en las presentaciones de enmiendas de ambos grupos citados al programa de relaciones con los Centros Vascos. Si deseara comprobar esta realidad, ordene a su Director analice estos datos, fáciles de conseguir a través de la página ZABALIK del Parlamento. Le vendrá muy bien aunque sólo sea para instruirse respecto a lo que ha sido la historia de las Legislaturas precedentes.Por si esto fuera poco, me permito recordar que ha habido tres personalidades insignes del Partido Socialista que se han negado a entrar en nuestros Centros Vascos: Enrique Mugica, Rosa Diez (cuando fue Consejera socialista del Gobierno Vasco) y Txiki Benegas, que se negó porque no fue atendida su solicitud de “ser recibido con los más altos honores”.No se dediquen por favor, a acusar y a realizar afirmaciones gratuitas. Me permito aconsejarle que se dediquen a desarrollar políticas desde su perspectiva socialista. Me parecería muy bien que lo hicieran, pero vendiendo credibilidad y actitudes educadas, con propuestas y políticas de crecimiento de estas nuestras instituciones y no con declaraciones que nos ofendan. ¿Quién puede creer las palabras de su Director de que “a medida que he ido recorriendo los países destino de la emigración vasca he podido tranquililizar a las colectividades vascas”, si cada vez que nos visita no logra sino malestar con sus afirmaciones y sus instromisiones? Sr.Lehendakari, créame, es lo menos “político” y profesional que he conocido.Entre los diversos argumentos que plantea en su escrito nos habla de su “euskera de baserri”, minusvalorando el euskera y su propio conocimiento, si darse cuenta que en las Euskal Etxeak de Argentina hay más de 1000 personas que están esforzándose por aprenderlo, sin más interés que el amor a la Cultura Vasca y al País donde nacieron nuestros antepasados. ¿Habrá pensado alguna vez su Director que para nosotros que vivimos a más de 10.000 kilómetros no es nada edificante el que un político vasco no conozca y use las dos lenguas oficiales de Euskadi de forma correcta? Por las veces que he escuchado a su Director, puedo asegurarle que desconoce los planteamientos que en los Centros Vascos y en la propia FEVA se han hecho desde 1956. El Sr. Celaya desconoce la ponencia que nuestra Federación presentó al Congreso organizado en Paris (1956) por el Lehendakari Agirre, y desconoce los esfuerzos que nuestra juventud ha realizado y realiza para aprender el euskera e impartir en las Euskal Etxeak.Y vuelve una vez más con su argumento de que tenemos una idea romántica, folklórica y rural de Euskadi. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Pero a pesar de todo, me agradaría le recomendara un mayor esmero en el conocimiento de los contenidos de los congresos que los centros vascos argentinos hemos celebrado desde 1987, de nuestras relaciones con las universidades de Bahía Blanca, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, etc. y nuestros planteamientos de apoyo al Gobierno Vasco y a las empresas vascas para que las relaciones entre ambos países fueron cada vez más estrechas y más fructíferas.Por si fueran poco los conocimientos casi nulos de estas realidades por parte de su Director, en la revista Euskal Etxeak se anima a afirmar –se dice que la ignorancia es atrevida- que “Un ejemplo de nuestro intento para actualizar esa imagen es el programa Gaztemundu”. Sr.Lehendakari, el programa Gaztemundu viene funcionando desde las épocas del Lehendakari Ardanza, con una planificación clara y transparente de los objetivos en cada edición. No se autoengañen: hasta ahora su Director no ha sido capaz de organizarlo con objetivos claros, previo análisis de las necesidades de las Euskal Etxeak. Y esto realmente nos preopcupa, y nos preocupa porque este mismo año se va a celebrar el Congreso de las Colectividades Vascas y todavía no hemos recibido ningún anteproyecto, ni se nos ha consultado para nada.Debo reconocerle que en las colectividad vasca hay socios/as de ideología diversa: hay radicales, peronistas, nacionalistas vascos de una y otra tendencia, socialistas, comunistas, etc. Y me permito esta confesión para solicitarle que dejen a un lado su obsesión antinacionalista vasca. Cada cual somos lo que somos, como Uds. son socialistas. No nos vendan sus problemas de Euskadi. Nosotros deseamos un gobierno vasco que nos ayude a crecer y no a pelearnos. Yo le aconsejaría recomendara a su Director la lectura de la colección Urazandi, de más de 20 tomos, que recoge la historia más amplia de las instituciones vascas más importantes del Exterior. Su lectura le puede proporcionar un bagaje importante de conocimientos de nuestra historia real. Si se niega a conocernos mejor, difícilmente puede su gestión política será más eficiente. Y no le quiero cansar con comentarios sobre los consejos espirituales de unidad que nos dicha en la revista Euskal Etxeak.Termino esta carta abierta con el corazón más dolorido que cuando he empezado a escribirle. Soy consciente de la crudeza y dureza de mis palabras. Y, la verdad, no me atrevo a aconsejarle que lo cese, porque cuanto más dure en su puesto, más nos convenceremos de la ineficencia de su gestión socialista.

Urkullu exige una rectificación a López por "el absoluto despropósito" de "vincular" el euskera y la violencia

Urkullu exige una rectificación a López por "el absoluto despropósito" de "vincular" el euskera y la violencia

El líder jeltzale ha afirmado hoy que Patxi López "no puede arrogarse ninguna planificación estratégica de unidad de acción con el PNV", ra tras el último comunicado de ETA


Urkullu ha exigido López una rectificación de sus palabras ante el Consejo Asesor del Euskera, cuando "vinculó" el euskera con el terrorismo

BILBAO. El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha exigido una rectificación al Lehendakari, Patxi López, por "el absoluto despropósito" de "vincular" el euskera y la violencia.

El líder jeltzale se ha referido, de esta manera, al hecho de que López afirmara este lunes que la desaparición del terrorismo permitirá que la lengua vasca "se una, por fin, a la libertad" durante la primera reunión del Consejo Asesor del Euskera.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Urkullu ha manifestado que, "por mucho que su intención fuera otra, las palabras están ahí". Además, ha destacado el foro en el que las pronunció, el Consejo Asesor del Euskera, "y en relación a un idioma que es secular".

SOBRE JON JUARISTI

"Por lo tanto, no sé qué vinculación tiene el idioma con la violencia y con el terrorismo. Me parece que es un absoluto despropósito", ha señalado. Por ello, como presidente del PNV, le ha exigido "una rectificación, si es que no las quiso decir de esa manera".

Sobre la incorporación de Jon Juaristi al Consejo Asesor del Euskera, ha considerado que "no parece baladí", y ha señalado que, "quizá responde a ese propósito de seguir insistiendo machaconamente en esa idea del cambio".

A su juicio, el Gobierno vasco "debería cuidar mucho más cuáles son las personas" que se incluyen en un órgano del Ejecutivo y qué trayectoria tienen a "sus espaldas en relación a lo que pueden ser las libertades y la pluralidad".

MEJOR RELACIÓN CON ZAPATERO QUE CON LÓPEZ

Iñigo Urkullu, ha afirmado hoy que el lehendakari, Patxi López, "no puede arrogarse ninguna planificación estratégica de unidad de acción con el PNV", respecto a la postura manifestada tras el último comunicado en el que ETA anunció un alto el fuego permanente y verificable.

Urkullu ha reconocido que mantiene una relación más fluida con José Luis Rodríguez Zapatero que con el lehendakari porque encuentra en el presidente del Gobierno "más receptividad".

Ha asegurado que la última reunión oficial que mantuvo con López fue en enero de hace un año y, si bien ha reconocido que ha "cruzado" con él "dos o tres conversaciones telefónicas en relación al terrorismo", éstas no justifican, ha opinado, que el lehendakari pueda "arrogarse el liderazgo" respecto a un posicionamiento conjunto de socialistas y nacionalistas.

Según ha aclarado Urkullu, "el PNV sigue teniendo su opinión sobre lo que fue la literalidad del texto del último comunicado de ETA y sobre el contexto en que se produjo".

El líder jeltzale ha lamentado que, a pesar de haber planteado al Gobierno vasco "temas sobre los que poder colaborar, todavía" no se ha iniciado esa relación, "y, sin embargo, con el Gobierno español, a pesar de las diferencias y discrepancias que tenemos", han logrado crear "un ámbito de reflexión compartida".

IZQUIERDA ABERTZALE

Además, ha indicado que en sus conversaciones con Zapatero ha planteado que la izquierda abertzale "debe aprovechar" este "momento de estabilidad" para hacer política pero que también el Gobierno "debe plantear movimientos de distensión" como el cambio de la política penitenciaria.

Ha dicho que quiere "creer en la izquierda abertzale" y en su propósito "de hacer realmente política" y ha considerado que su legalización "ayudaría a su propio mundo a disociarse de una vez por todas del terror".

lunes, 24 de enero de 2011

LA MODA “MARTIN FIERRO”

En el catálogo de modas de finales de siglo XIX encontramos la moda romántica de los escritores que producen obras literarias y pensamientos sociales, que ensalzan el retorno a la naturaleza, la alabanza del estado puro del ser humano, la defensa de valores como la libertad, etc. Evidentemente, junto al logro de las independencias políticas, se dan también corrientes literarias que necesitan ensalzar personajes nacionales propios.

Los vascos no fueron ajenos a esta realidad. Y entre estos, tampoco Sabino Arana. El movimiento nacionalista promovió pretendió definir los valores puros, casi perfectos, de los vascos, cuya raza nada tenía que ver con las de otros pueblos, por muy próximos que estuvieran del territorio de las 7 provincias vascas. Y ensalzó el mundo rural vasco que se encontraba en su estado puro, sin contaminación casi de ninguna clase. Esta perspectiva incluso tuvo sus repercusiones en la propia arquitectura de los edificios de las décadas posteriores. (En muchas ciudades argentinas se me han mostrado más de una vez “edificios de estilo vasco”, y no sólo en los Centros Vascos. Una muestra amplia de este estilo se puede observar en bastantes viviendas privadas de Mar de Plata, por ejemplo).

De esta realidad no se puede deducir – a pesar de que las críticas de los antinacionalistas- que el nacionalismo vasco de Sabino Arana tuviera orígenes en el mundo rural o que el nacionalismo sea un producto de aldeanos. No. Sabino Arana era un industrial, un burgués en el sentido original de la palabra, y los que inicialmente se sumaron a su proyecto fueron industriales liberales bilbaínos, como De la Sota.

No es este el lugar para análisis literarios y ni pretendo hacerlos, pero intuyo que sería bien interesante comparar el discurso de pureza de raza que realiza Sabino Arana con el pensamiento de los literatos de esa misma época en las diversas latitudes del planeta. Tengo el convencimiento de que existen grandes similitudes. Y parto de esta hipótesis porque los movimientos ideológicos precisan –o son resultado otras veces- de instrumentos como la producción literaria para atender las necesidades espirituales de elevar a los altares las características diferenciadores de otros Pueblos.

Creo que una muestra de esta realidad es el propio Martín Fierro. Recuerdo haber leído en alguna oportunidad comentarios realizados en este sentido por Miguel de Unamuno, para quien la obra era exponente del alma argentina; o la opinión, incluso más interesante por ser contemporáneo de José Hernandez, de Lugones que afirmaba que Martin Fierra personifica la vida heroica de la raza argentina y sus pensamientos más genuinos. Recordemos que situación político-social de Argentina de 1872 y 1878, fechas de publicación de la primera y segunda parte de la obra: hacía más de cinco décadas que se había logrado la independencia, pero aún no se había logrado la unidad nacional; por las mismas fechas en el País Vasco se derogaron los fueron y Sabino crea el Partido Nacionalista Vasco. Ante estas dos realidades con aspiraciones políticas que contienen sus similitudes, el Canto XXIII de la segunda parte de Martín Fierro es algo más que un consejo espiritual o simple expresión literaria:

“Los hermanos sean unidos,
Porque esa es la ley primera.
Tengan unión verdadera
En cualquier tiempo que sea
Porque si entre ellos se pelean,
Los devoran los de ajuera”.
Josu Legarreta
Lega.loa@euskalnet.net

domingo, 23 de enero de 2011

Las esencias milenarias y las soluciones compartidas

Una imagen vale más que mil palabras para recordar la historia y rebatir alguna frase tan sonora como hueca de contenido, además de para comprobar el recorrido realizado por quien hoy comparte únicamente con lo que sigue siendo la derecha de siempre

Por Iñaki Anasagasti, * Senador de EAJ-PNV - Domingo, 23 de Enero de 2011 -


Hablen ustedes en cristiano" es lo que nos han dicho esta semana los senadores del Partido Popular en Madrid. En Bilbao, Basagoiti visita Euskaltzandia. En el Senado, se niegan a reconocer que en una Cámara de representación territorial se pueden usar las lenguas cooficiales, lenguas propias de las que la Constitución dice en su artículo 3.3: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un objeto cultural que será objeto de especial respeto y protección". El respeto para el PP es reírse de ellas y negarse a usar el pinganillo. Consideran que en el centro de España es una burla para un español que otro español le hable en una lengua distinta al castellano. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Y te montan la bronca. Pero hay que reconocer que el PP es un partido coherente. El PP no ha cambiado. Es la derecha de Covadonga de siempre, hoy altamente envalentonada. No han aprendido nada, no han olvidado nada.

En el otro extremo, quien acierta cuando rectifica, es el mundo de HB. Dispuestos a aceptar la aplicación de la ley de partidos "a rajatabla" como dijeron, y a votar todo lo votable, "por imperativo legal", quieren hacer hoy lo que los demás hicimos hace treinta y tres años y encima darnos lecciones. No está mal. Pero repito, aciertan cuando rectifican.

Quien se equivoca cuando rectifica es el Partido Socialista. Patxi López, en su viaje de esta semana a los países de las mil y una noches, organizado por las Cámaras de Comercio, nos dijo el jueves que debíamos abandonar "esencialismos milenarios para buscar soluciones compartidas". Toda una frase. Ellos ya lo han hecho. Monarquía por República, internacionalismo por localismo, igualdad por igual me da, y autodeterminación por soluciones compartidas bajo el techo del Estado unitario. Todo un programa.

Por eso es bueno buscar en el cajón de las viejas fotos los testimonios de estos saltos de funambulistas aplicados. La que ilustra ésta página es del Aberri Eguna de 1978 en la actual avenida Sabino Arana de Bilbao, llamada entonces de Primo de Rivera. En la pancarta se pide un "Estatuto de Autonomía Nacional", es decir con Navarra incluida, así como el reconocimiento del Derecho de Autodeterminación en la Constitución, que ese año se aprobaría en diciembre. En la parte izquierda de la pancarta podemos ver a Carlos Zarraga, uno de los últimos presos en Carabanchel del PNV junto a Antón Landa y Joseba Goikoetxea, posteriormente asesinado por ETA. A su lado Santi Brouard, asesinado por el GAL en 1984 en su consulta de Bilbao y entonces presidente de Hasi, Valentín Solagaistua, representante entonces de la ANV histórica, Juanito Iglesias, consejero socialista del Gobierno Vasco en el exilio, Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de la UGT, Ramón Rubial, presidente del PSOE, detrás Tomas Tueros y en el centro Roberto Lertxundi, junto a Alberto Figueroa, entre otros.

¿Qué nos dice esta foto? Dos cosas. Que aquel PSE se manifestaba junto a todos los grupos políticos del arco parlamentario vasco, Hasi incluida, pero no con UCD y AP. Y en segundo lugar, que el PSE celebraba el Aberri Eguna, pancarta en mano reivindicando a Navarra y el reconocimiento del derecho de Autodeterminación en la Constitución española. El último Aberri Eguna que celebraron fue el de 1979, tras haberlo hecho en 42 ocasiones anteriores. Hoy reniega de él y celebra el Día de Euskadi, tras habérnoslo impuesto en el Parlamento Vasco apoyándose en el PP. Lo que Patxi López llama "soluciones compartidas" después de haber dejado "las esencias milenarias".

Viene a cuento todo esto pues esta semana hemos preguntado en la sesión de control del Senado a la ministra Trinidad Jiménez si España piensa reconocer a Sudán del Sur, un nuevo país en África, el 54, que va a surgir tras el ejercicio del derecho de autodeterminación con auspicio internacional y sin que previamente haya habido una motivación colonizadora. Aquí los blancos no colonizaban a los negros sino que negros cristianos se separan de negros de religión musulmana, simplificando el hecho. Dato novedoso pues al parecer el argumento que esgrime el socialismo es que solo se pueden autodeterminar los pueblos colonizados, aunque ése no era el argumento que utilizaban en 1978, cuando reivindicaban el reconocimiento del derecho de autodeterminación en la Constitución española por aprobar.

Lo bueno es que desde esa foto en las calles de Bilbao, Alemania ejerció su derecho de autodeterminación para unirse (también eso es posible) y Checoslovaquia para separase en 1993 y hacer de ella dos países, Chequia y Eslovaquia. Pero también la vieja Rusia con la apertura de Mijail Gorbachov para reformar la URSS allanó el camino para la independencia de 15 estados desde 1991. Y no digamos nada de lo ocurrido en la antigua Yugoslavia que tras una guerra civil y ejercitando el derecho de autodeterminación ha dado origen a siete estados, incluido Kosovo, aún sin reconocer por España no vaya a haber efecto contagio en Catalunya y Euzkadi. Y ahí anda kili kolo Bélgica, país que no logra formar gobierno tras cuatro meses de negociaciones. En fin, como diría Patxi López "esencias milenarias".

Claro está que para él, las soluciones compartidas son con el PP. Primero se abdica de la ideología, luego se hace un canto al pragmatismo, después se mete a todo el nacionalismo en el saco de la violencia de ETA, se termina diluyendo la historia republicana, obrerista y metalúrgica y del coctel sale una "solución compartida" con la derecha española y una apelación a dejar "esencias milenarias". Pero ahí está la historia y las fotos para decirnos en este país quien es el que abandona su ideología, quien se equivoca cuando rectifica, quien hace un uso abusivo de un grosero pragmatismo basado solo en la ocupación del poder. Quien, en definitiva, traiciona su historia. Es por lo que podríamos describirlo como pasar de la pancarta a la carpanta.

Aralar y PNV dan de plazo a EA hasta el próximo viernes para continuar en NaBai

Aralar y PNV dan de plazo a EA hasta el próximo viernes para continuar en NaBai

Jiménez condiciona la cita con Batasuna que pide EA a que antes suscriba los compromisos

Agirrebengoa: "El autobús se pone en marcha el día 28 y no podrá subirse quien dé pábulo a injerencias externas"

Pamplona. Una vez que Aralar, PNV e independientes han cerrado un acuerdo para la presencia de NaBai en las elecciones de mayo que cierra las puertas a la posible incorporación de la izquierda abertzale ilegalizada, Txentxo Jiménez y José Ángel Agirrebengoa dieron ayer de plazo a EA hasta el próximo viernes, día previsto para la presentación del pacto, para seguir en la coalición. "Si para ese día EA no ha firmado, podrá considerarse que se ha quedado fuera", sentenció ayer el coordinador de Aralar en Navarra. En el mismo sentido, el presidente del Napar Buru Batzar constató que "el autobús se pone en marcha el día 28 y queremos arrancar con todos, pero no podrá subirse quien dé pábulo a las injerencias externas".

El representante de Aralar desveló que los delegados de EA tuvieron ayer (por el viernes) el documento firmado por los otros tres socios durante una hora "y se marcharon sin firmarlo". A su juicio, la razón es que antes de hacerlo "querían forzar una reunión con Batasuna la semana que viene". "Para los demás no hay inconveniente en celebrarla, pero después de que estén firmados los compromisos entre los socios de NaBai", apostilló.

Por su parte, Agirrebengoa puso el énfasis en la urgencia por "empezar a generar ilusión en torno a NaBai", en lugar de "seguir enredados en cuestiones negativas y contradicciones". "Ha llegado el momento de la verdad", remachó Jiménez.

Como en su edición de ayer adelantó DIARIO DE NOTICIAS, el acuerdo del viernes entre Aralar, PNV e independientes se extiende tanto a las bases políticas como a las programáticas y organizativas. A pesar de demorar su rúbrica, la asamblea nacional de EA ratificó horas después su "apuesta inequívoca" por NaBai como "fórmula electoral indispensable y decisiva" para el cambio político en Navarra.

Sin embargo, no designó a los integrantes de las listas en la Comunidad Foral, incluida Uxue Barkos como candidata en Pamplona. Peio Urizar, secretario general de EA, le ha trasladado personalmente su veto esgrimiendo que no cumple el perfil que requiere la unidad de acción con la izquierda abertzale ilegalizada. De ahí que retirara esta cuestión del orden del día de la asamblea nacional pese a que las bases del partido en Navarra respaldan muy mayoritariamente la opción de Barkos.

EA ha pospuesto esos nombramientos hasta su eventual incorporación al acuerdo a tres de NaBai, con el que también mantiene reticencias en lo que atañe a la fórmula de elección de los cabezas de lista en algunas localidades.

distintos criterios En nombre de EA, Koldo Amezketa interpretó ayer que el acuerdo entre Aralar, PNV e independientes se ha suscrito "expresamente" sin ellos, ya que en la reunión del viernes hubo "diferentes interpretaciones" en torno a las listas municipales "y se quedó" en celebrar el lunes un nuevo encuentro.

"El tema quedó pendiente de resolver antes de firmar el acuerdo, pero poco después de irnos los representantes de EA deduzco que lo firmaron", señaló, para añadir que alguien "decidió atajar el camino".

Amezketa valoró además que fue el PNV el que indicó a los socios de NaBai que antes de suscribir este acuerdo debía someterlo a su militancia "y necesitaba por lo menos ocho días", por lo que "incluso dudaba" que pudiera suscribirlo el día 28, por lo que el dirigente de EA se ha preguntado "cómo encaja" lo sucedido.

Respecto a Barkos, Amezketa se limitó ayer a confirmar que esa candidatura "no se trató" en la asamblea nacional, que sí aprobó las correspondientes a las capitales de la CAV y a sus diputaciones.

Sobre este particular, Txentxo Jiménez matizó que, "si Barkos computa como candidata de Eusko Alkartasuna, EA podrá hacer lo que quiera, pero puede computar como candidata de NaBai independiente y entonces a EA se le reservaría (de continuar en NaBai) el segundo puesto en la lista al renunciar al primero", algo que de momento no ha hecho y, según puntualizó el coordinador de Aralar, "no creo que suceda".

sábado, 22 de enero de 2011

El PNV teme que el Gobierno español use la ley de partidos para su interés electoral

Sábado, 22 de Enero de 2011

BILBAO. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ha mostrado su preocupación por que el Gobierno use la Ley de Partidos como un instrumento de "cálculo político" para sus "conveniencias electorales" y se empeñe en que la izquierda abertzale no acuda a las urnas aunque respete la ley.

Erkoreka ha hecho estas declaraciones en una entrevista con Efe, en la que ha insistido en que "no debería haber motivos" para que la izquierda abertzale no participe en las elecciones de mayo si "realmente cumple con lo que ha prometido".

"Si el Gobierno, pese a todo, se empeñara en ilegalizar al partido o impedir su presencia en las urnas, ya no estaríamos hablando de medidas orientadas a garantizar la paz o a la definitiva desaparición de ETA y su entorno, que es lo que nos dice, sino que seguramente estaríamos utilizando la Ley de Partidos para un objetivo distinto", ha subrayado.

El portavoz jeltzale ha afirmado que no cree que los pronunciamientos hechos por ETA hasta el momento basten para que el Gobierno permita la presencia electoral de la izquierda abertzale y ha opinado que ésta dependerá de que en el futuro se anuncien "otras cosas" o comunicados con "contenidos diferentes".

No obstante, el portavoz nacionalista prefiere "mirar con cautela" y con "prevención" los movimientos de la ilegalizada Batasuna, porque, según ha dicho, en el pasado hizo "promesas muy parecidas" y, a la hora de la verdad, no fue capaz de dar "los pasos necesarios" para desmarcarse de ETA.

ENFRENTAMIENTO DIALÉCTICO

Sobre el enfrentamiento dialéctico que mantienen el Gobierno y la izquierda abertzale, Erkoreka ha señalado que "no tiene por qué reflejar exactamente lo que está ocurriendo", ya que en el pasado se ha visto cómo, tras esa apariencia, "se ocultaban otro tipo de estrategias" que no apuntaban precisamente a la "discrepancia" y el "antagonismo".

A este respecto, se ha mostrado convencido de que existe un "contacto directo" entre el Gobierno y la izquierda abertzale, y ha sostenido que el intercambio de mensajes entre el Ejecutivo y la ilegalizada Batasuna "forma parte de lo previsible".

Preguntado por la colaboración entre el PSOE y el PNV en la lucha antiterrorista, Erkoreka ha recalcado que el socio preferente de los socialistas en esta materia en Euskadi y en Madrid sigue siendo el PP, si bien ha valorado que el Gobierno esté "cuidando" la relación con su fuerza política, por la relevancia electoral e institucional que tiene en el País Vasco.

Tras destacar los frutos que está dando la dinámica de contactos entre el PSOE y el PNV y aspirar a que lo siga haciendo en el futuro, ha querido dejar claro que, a pesar de que el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Íñigo Urkullu, recibe información del Gobierno regularmente y la relación es "fluida" y "cordial", no hay "ningún tipo de hoja de ruta" ni "compromisos estables" para el futuro.

Aralar, PNV e independientes reeditan NaBai para 2011 y EA pospone su firma

Aralar, PNV e independientes reeditan NaBai para 2011 y EA pospone su firma
El acuerdo deja la puerta abierta a la incorporación posterior del cuarto socio

La asamblea nacional de EA muestra su apuesta inequívoca por la coalición y se compromete a firmar la próxima semana.

Pamplona. Tres de los cuatro socios actuales de NaBai reeditaron ayer los acuerdos de la coalición para concurrir a los comicios autonómicos y municipales de mayo. Aralar, PNV e independientes firmaron un documento que, en cambio, no suscribió Eusko Alkartasuna, aunque las puertas quedaron abiertas a una posterior incorporación. De hecho, la asamblea nacional del partido de Pello Urizar ratificó ayer su "apuesta inequívoca" por NaBai como fórmula electoral indispensable para el cambio político" y se comprometió a rubricar el pacto de coalición la próxima semana.

Las reticencias de Eusko Alkartasuna a firmar el acuerdo inicial a cuatro que reeditaba las bases políticas, programáticas y organizativas de la coalición motivó que el resto de socios decidiera avanzar en la reedición de NaBai sin la cuarta pata, dada la proximidad de las elecciones forales y autonómicas.

En el "acuerdo a cuatro", el primer punto de desencuentro de EA fue el compromiso que se adopta en el último párrafo de la no inclusión de otros partidos que, aunque no se cita textualmente, hace referencia a la posibilidad de entrada de la antigua Batasuna en la coalición, cuestión que EA todavía no había descartado. Concretamente, el acuerdo finalmente no firmado por EA cita: "Nafarroa Bai mantiene su disposición abierta a todas aquellas personas que deseen formar parte de este proyecto aceptando los acuerdos. En relación a acuerdos de entrada de otros partidos, quienes conformamos NaBai, creemos que no se dan las condiciones mínimas para considerar posibles nuevas incorporaciones para las próximas elecciones de mayo".

A esta discrepancia se le une la disputa respecto a quién elige los cabeza de listas de algunos municipios. En este sentido, finalmente se impuso la propuesta que hizo Aralar, que no terminó de convencer a EA, que proponía repetir la fórmula de 2007.

Dadas estas diferencias de criterio, EA no firmó el pacto por lo que el resto de socios de la coalición decidió seguir avanzando ya que consideraron "urgente poner en marcha los trabajos y tareas necesarias para cumplir el compromiso adquirido ante la sociedad navarra". Fruto de este avance nació un nuevo documento firmado por Aralar, PNV e independientes en el que dan por "alcanzado el cierre definitivo de acuerdos para dar inicio a los trabajos de preparación para las próximas elecciones".

"dudas" En este documento "a tres", se hace mención expresa a las "dudas" de estos socios sobre si las reticencias de EA responden a los compromisos electorales que podría haber alcanzado con la antigua Batasuna ante los ofrecimientos reiterados de esta última de trabajar por un frente de izquierdas y abertzale conjunto. "Habiendo podido comprobar las dificultades de EA para cerrar dichos acuerdos y presentarlos a la sociedad en los plazos establecidos, y existiendo dudas sobre si las reticencias responden a los compromisos electorales que pudiera haber alcanzado en sus acuerdos con Batasuna, el resto de componentes de NaBai, priorizando la defensa de la coalición y el compromiso adquirido ante la sociedad, nos comprometemos a seguir adelante".

A pesar de estas inquietudes existentes en NaBai sobre las intenciones electorales para estos comicios de Eusko Alkartasuna, afirman en el mismo documento que si este partido reconsidera su posición y desea entrar en la coalición - como la asamblea nacional anunció ayer- puede incorporarse al acuerdo. Asimismo, en el documento se acuerda aprobar un calendario para los diferentes compromisos existentes y fijaron ya el próximo viernes 28 como fecha tope para presentar públicamente la nueva coalición.

jueves, 20 de enero de 2011

Las lenguas no son el debate

La visceral reacción de la derecha hacia el uso del euskera, el catalán y el gallego en la Cámara Baja ha convertido lo que debía ser un paso hacia la normalidad en un foco de inexplicable polémica.

Jueves, 20 de Enero de 2011 Editorial Diario de Noticias de Navarra.

El euskera, el gallego y el catalán se escucharon el lunes en la Cámara del Senado en una sesión que adquirió carácter histórico y polémico a partes iguales. Gracias a una iniciativa que sólo fue rechazada en su día por el PP y UPN, es posible ya utilizar las lenguas cooficiales del euskera, catalán y gallego en esta Cámara. El debate, que debiera ceñirse en la extensión de esta práctica al Congreso (algo rechazado por el Gobierno) o abordar la utilidad de un Senado que, lejos de convertirse en la cámara de representación de las territorialidades, se ha quedado en un hemiciclo comparsa, se ha centrado sin embargo en algo que no debiera provocar discusión alguna como es la posibilidad de que los y las representantes de las diferentes autonomías puedan elegir la lengua cooficial para expresarse en los debates. Más allá de la demagógica utilización del manido argumento del sobrecoste (sólo supone un 1% del presupuesto del órgano) del plurilingüismo -reavivado ahora por las fuerzas conservadoras tratando de armar con ello una involución uniformadora que va más allá de los idiomas-, la salida en tromba de los partidos de derecha hunde sus raíces en algo más serio como es la incapacidad de aceptar la pluralidad lingüística y cultural del Estado español. Desde una postura política españolista pero centrada y europea, la lectura hubiera sido la contraria, ya que la propia normativa considera al euskera, al catalán y al gallego como lenguas cooficiales, es decir, propias del Estado español. Sin embargo, la visión reduccionista y uniformizadora del PP -a la que se suma UPN, con el agravante de representar a una comunidad bilingüe como Navarra- coloca al castellano como única lengua y al centralismo como único sistema de organización territorial. En definitiva se trata de saber si se entiende España como una organización fruto de una suma de partes con sus diferentes identidades culturales, lingüísticas y también políticas o como un ente absoluto que en todo caso acepta unas dosis de descentralización. La visceral reacción de la derecha avala el sentimiento legítimo de la periferia de no sentirse cómoda en una estructura estatal que no acepta la diversidad hacia dentro y adopta posturas de nacionalismo español hacia fuera. "Las lenguas no son para eliminar a otros, son espacios de convivencia, no espacios de confrontación". Lo dijo ayer el ministro Ángel Gabilondo, a ver si el resto entienden su idioma. Algunos partidos seguro que no, aunque lo diga en castellano.

martes, 18 de enero de 2011

SABINO ARANA: ¿MORENISTA O SAAVEDRISTA?

Algunos viven soñando en las verdades del diccionario. Otros, sin embargo, valoran estas definiciones desde el punto de vista de resultados. Algo de esto pasa en la vida política: los objetivos ideológicos, si son democráticos, merecen siempre la mejor de las consideraciones, pero adquieren valor real cuando las estrategias nos permiten alcanzarlos. Lo importante no es dónde está la verdad, o quién es más purista, sino cuál es la estrategia que posibilita alcanzar los objetivos previamente planteados. Lo que importa son los resultados. De poco sirven los análisis de las creencias y de los dogmas, si no se las contempla en base a los resultados.

Sabino Arana esto lo vio con mucha claridad. Y así le escribió a su compañero guipuzcoano de Partido: “Cuando me pongo a pensar, así sobre esto como sobre la raza, comprendo claramente que esto se va antes de que termine el siglo. El único remedio está en en el dinero: en fundar industrias, adquirir caseríos, sostener compañías navieras, organizar sociedades, de artes y de oficios, hermandades benéficas y de mutualidad de pesca, de agricultura, de ganadería, apoderarse o abrir vías de comunicación…nacionalizando todas estas esferas de la vida, de suerte que el euzkera sirva de algo, porque sea obligatorio para tener parte en ellas”(5 de enero de 1901).

Y desde este análisis, a pesar de sus duras críticas al grupo Euskalerriacos, acogió en su proyecto nacionalista a representantes del fuerismo liberal. Estos representantes de la burguesía bilbaína, liderados por Ramón de la Sota, aportaron al PNV “influencia, prestigio social y grandes dosis de pragmatismo”.

Sabino Arana comprendió que el sinsentido del planteamiento de las guerras sin garantías de triunfo. Y cambió de estrategia, aunque algunos de sus contemporáneos no le comprendieron. Incluso algunos historiadores actuales critican su actitud españolista de renuncia a los objetivos fundacionales del Partido; otros, interpretan su decisión como ejemplar para defender la tesis de que ni siquiera hacia el futuro existe otra vía posible. Pero ni unos ni otros reconocen que gran parte de lo que actualmente es Euskadi es gracias a Sabino Arana y su Partido, el Partido Nacionalista Vasco.

En cualquier caso, de nada sirve un debate sobre el pasado, si no es para aprender una lección para el presente y para el futuro, ni en el caso de Sabino, ni sobre sobre los posicionamientos enfrentados entre Moreno y Saavedra de aquel 27 de mayo de 1810: los morenistas radicales fracasaron en el intento de la creación de una nueva república, por lo que la actuación de los saavedristas fue más conservadora.

Sí, Sabino Arana tuvo graves problemas, incluso ideológicos, para sacar su proyecto adelante. Como en cualquier realidad de la vida, hay quienes desarrollan una estrategia de enfrentamiento; otros sin embargo, optan por planteamientos más moderados. Esto ocurrió en Euskadi y ocurrió en Argentina cuando, por ejemplo, Saavedra acusaba a Moreno de “malvador Robespierre”, y éste le considera a Saavedra de ser un seguidor de la administración española en Argentina, en definitiva un “españolista”.

Pero lo históricamente importante no son las consideraciones críticas. Lo importante es que ARGENTINA se constituyó definitivamente en una gran Nación y que EUSKADI, gracias al Partido Nacionalista Vasco, y también al aporte de los vascos/as del exterior, hoy es más NACIÓN que nunca.


Josu Legarreta
Lega.loa@euskalnet.net

CONFEDERACION VASCA Y CONFEDERACION ARGENTINA

El término “vizcaíno” se ha usado en épocas pasadas para referirse a los vascos/as en general. En este mismo sentido, la proyección ideológica de Sabino Arana está orientada a la conformación de una conferación de los siete territorios vascos. Así escribe en Bizkaiatarra del 22 de abril de 1894: “De todas las maneras y puesto que el nombre no hace a la cosa, esa política bizkaína aspira, llámese nacionalismo o separatismo, a que Bizkaia se constituya en nación perfectamente independiente. Esto no significa que Bizkaia ha de prescindir de las otras regiones de Euskeria. No: Alava, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nabarra, Naparrobera y Zuberoa son pueblos hermanados por los lazos naturales de la raza, idioma, caracter y costumbres, y, según la política nacionalista, están llamados a formar una Confederación”.

Sin embargo quienes pretenden desvirtuar su ideología acusándole de que en la parte final de su vida se alejó de sus principios hacia un simple autonomismo olvidan un principio básico de que por encima del poder está la estrategia y que, en consecuencia, detrás de sus palabras y de las declaracionespueden existir a veces otras realidades incluso distintas de las que aparentemente parecen indicar. Si es verdad aquello de que por los frutos los conoceréis, es indudable la influencia del nacionalismo vasco en los destinos de Euskadi, por mucho que en que su artículo “Grave y transcendental” planteara un cambio de rumbo.

En esta reflexión me viene a la memoria el comentario de un historiador argentino, Norberto Galasso, un tanto heterodoxo, en su reciente publicación “Verdades y mitod del Bicentenario – Una interpretacion latinoamericana, sobre cómo era posible que en la revolución independentista y antiespañola de Argentina plantearan los revolucionarios un cambio político con referencias a la leatad al rey de España Fernando VII. (Sin embargo el Acta de Declaración de Independencia de 9 de julio de 1816 es absolutamente contundente: “declaramos –dice- solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime e indudable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojados e investir del alta carácter de Nación libre e independiente del Fernando VII, sus sucesores y Metrópoli”.

En ambos textos se da una coincidencia de aspiraciones.Y si nos retrotraemos a la época en que Sabino Arana escribió el citado texto, encontramos conceptos similiares –desde la diferencia- como confederación, o proyectos de creación de marca propia: Arana crea el nombre EUZKADI, y Argentina pasa a denominarse y a ser más conocida por República Argentina, que por sus dos otros nombres de Confederación Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata.

En este mismo sentido se podrían realizar comparaciones de la problemática de la reivindicación vasca de descentralización, de autogobierno, y la problematica entre unionistas y federalistas: Buenos Aires versus Provincias del interior.

Definitivamente, las historias se repiten en diversas partes del mundo.
J. Legarreta
Lega.loa@euskalnet.net

lunes, 17 de enero de 2011

El euskera "conquista" el Senado

Nacionalistas vascos, catalanes y gallegos emplearán su lengua propia en las sesiones plenarias y el debate de mociones
Iñaki Anasagasti hablará mañana, en euskera, sobre la situación de Sudán
Lunes, 17 de Enero de 2011 -

Bilbao. Por primera vez en la historia de la democracia los senadores vascos, catalanes y gallegos podrán dirigirse a sus señorías en la Cámara Alta empleando sus respectivas lenguas como idioma vehicular de sus intervenciones. Coincidiendo con la celebración del primer pleno de 2011, la reforma reglamentaria impulsada por 34 senadores nacionalistas entrará en vigor mañana mismo, con la intervención en euskera del senador jeltzale Iñaki Anasagasti, quien responderá en esta lengua a una moción presentada por el PP sobre la situación actual de Sudán.

Pese a este gran paso para que las lenguas cooficiales recuperen el peso y el reconocimiento perdido en el Senado, lo cierto es que esta no va a ser la primera vez que en la Cámara Alta se escuchen el euskera, el catalán o el gallego- su uso estaba legitimado en las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas- pero sí introduce la novedad de que los senadores puedan emplearlas para expresarse en sesión plenaria. Es decir, solo se podrán utilizar durante el debate de mociones y nunca en el control al Gobierno ni en el debate de iniciativas legislativas.

Para que los senadores que no se desenvuelven en estas lenguas puedan tener conocimiento del transcurso de la sesión, la Cámara habilitará un sistema de traducción simultánea que estará compuesto por los interpretes que traducirán al castellano las distintas exposiciones y que tanto senadores como periodistas podrán seguir a través de los 400 auriculares con los que cuenta la sala. En concreto, siete interpretes serán los encargados de permanecer en todo momento en el hemiciclo -dos para el euskera, tres para el catalán y dos para el gallego- para traducir al castellano las intervenciones de los senadores que empleen estas lenguas, aunque no lo harán al contrario ya que los discursos en castellano no se traducirán en las tres lenguas.

Para ello, el Gobierno español tiene previsto destinar cerca de 350.000 euros -tal y como se recoge en los presupuestos generales de 2011- con objeto de poder sufragar los costes del servicio de traducción simultánea que ascienden a algo menos de 12.000 euros por cada sesión.

Valoraciones políticas A falta de un día para que entre vigor la nueva reforma, los defensores de esta propuesta hablan ya de "avance histórico" a la hora de valorar el acercamiento de las lenguas cooficiales al Senado. "Es un hecho histórico para Catalunya porque supone un reconocimiento de España y del Senado, que es la cámara donde están representados los diversos territorios", explicaba Ramón Aleu portavoz de la Entesa Catalana de Progrés, donde están integrados PSC, ICV y ERC.

Desde el PNV, sin embargo, prefirieron mantener cautela aunque no ocultaron su satisfacción por este avance. "No cabe duda de que es una buena noticia, pero nada más; es un paso importante pero todavía queda el paso definitivo: poder utilizar el euskera en todos los debates del Senado", explicaba a DEIA Iñaki Anasagasti.

Mientras que desde el PSOE optaron por guardar silencio, el PP volvió a evidenciar sus discrepancias con esta medida aduciendo que supone un gran coste para las arcas públicas desembolsar 12.000 euros cada vez que se utilicen estas lenguas en el hemiciclo. De hecho, según explicó a este periódico el propio Anasagasti, varios senadores populares han decidido renunciar al sistema de traducción en protesta por tener que escuchar los debates en euskera, catalán o gallego. "Si se mide por la rentabilidad económica, habría que suprimir muchas cosas de la familia real. O se es demócrata y se reconoce que además del castellano hay otras tres lenguas cooficiales o que se quite de la Constitución que el Senado es una cámara de representación territorial", explicaba ayer el senador jeltzale.

Por último, el portavoz de CIU en la Cámara Alta, Jordi Vilajoana, aseguró que este cambio se produce con "absoluta normalidad", aunque matizó que llega 33 años tarde. "No tiene mucho sentido que en una Cámara que representa los intereses de diversos territorios no se puedan utilizar las lenguas que se hablan en esos mismos territorios", puntualizó Vilajoana.

SABINO ARANA Y ARGENTINA

En una oportunidad pretendí demostrar a un periodista de La Plata que yo también era argentino por las mismas razones que él aducía para autodefinirse como vasco. La verdad es que no pude aportarle el pasaporte de acreditación que me solicitó. Pero aún así, proseguí conversando con él sobre lo que sentía por esa gran Nación Argentina, convencido de que los formalismos jurídicos nunca podrían borrar mis sentimientos personales hacia un país ni los suyos para con Euskadi.

Quizás aquel periodista no comprendió que este vasco, nacido y residente en Euskadi, admiraba y amaba a Argentina, de la misma forma que muchos agentinos(as), jurídicamente argentinos, aman profundamente a este País Vasco con las propias perspectivas que Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco, EA-PNV.

Esta constatación me lleva una vez más a reflexionar sobre la historia del nacionalismo vasco con una perspectiva comparada. Lo hago así, porque creo que es la única forma de comprender al pasado con mayor objetividad: la historia de los vascos no se puede separar de la historia de su entorno local e internacional.

En alguno de mis escritos precedentes comentaba el origen del nacionalismo y, en consecuencia, el surgimiento de movimientos de conformación de estados tanto en Europa, como en América, con lo que ello supuso de enfrentamiento con los gobiernos de los Imperios. En la actualidad este hecho de las independencias del siglo XIX está tan asumido, que a nadie se le ocurre criticar negativamente las opciones y aspiraciones de consiguieron ser Estado, salvo en el caso, por ejemplo, de Sabino Arana, a aquien al parecer no se le pueden aceptar sus planteamientos ideológicos.

Aún así, y consciente de que el pasado no es recuperable ni replanteable, ni tiene sentido criticarlo si no es para aprender lecciones para mejorar el presente, es innegable que Sabino Arana pretendió fundar su Partido en 1895 para lograr para Euskadi la solución política ante la deprimente y agobiante decadencia política de España. En esa misma época, el 13 de abril de 1890, Leandro N. Alem funda en Argentina la Unión Cívica Radical (UCR) intentando afrontar la gran crisis nacional de 1889 con una organización que pudiera garantizar un nuevo orden político fundamentado en la soberanía nacional y la igualdad de derechos civiles. (Pero no igualdad de derechos políticos, mientras no se adquiriera ciudadanía argentina. En definitiva, si vale la comparación, ambos pretendieron dar una solución a su correspondiente problema político.

Idénticas aspiraciones se pueden observar en el caso de otros países, con actitudes que desde la perspectiva actual pueden ser consideradas incluso racistas. Pero no renunciaré a mi empeño de comprender la historia de la humanidad con la mayor ecuanimidad posible: el antiespañolismo del siglo XIX no es exclusivo de Sabino Arana, y argumentos similares a su defensa de la raza pueden constatarse, incluso hoy día, en cualquier país del mundo. ¿O acaso no lo fueron racistas los países colonizadores respecto a los colonizados? ¿Acaso no son racistas muchas de las legislaciones que regulan los movimientos migratorios? ¿No se celebra aún el Día de la Raza en España?

El estudio de la historia universal nos ayudará a ser más comprensivos con las historias particulares. Me gustaría que los historiadores analizaran las reivindicaciones de Euskadi con el mismo respeto que las de otros paìses.Josu Legarreta
Lega.loa@euskalnet.net

domingo, 16 de enero de 2011

Acto de presentación de candidatos:Intervención de Iñigo Urkullu

DURANGO, 16 ENERO 2011.Egunon denoi.

Argi dago hauteskunde hauek historikoak direla.

Udaberri honetan Erkidegoaren-Nafarroaren-Euskadiren etorkizuna jokoan da.

Alde batean, PSEk eta PPk urratsak elkarrekin egiten dituzte.

Elkar-mokoka Espainian baina elkar-muxuka Euskadin.

Siamesak dira, elkar lotuta bizi dira, ezin dira askatu.

Eta beste aldean, ezker abertzaleak bere lehen urratsa egin nahi du.

"Egin dezagun urratsa" esan zuten.

Eta hori da denok esaten dioguna: "egin ezazue urratsa", "egin itzazue urratsak".

Hartu politikaren bidea, beste guztiak bezala, bada eta garaia.

Eta bien artean gu. Urratsak ematen.

Gu bai beti urratsak aurrerantz nahiean ematen!. Ez gaude geldirik, eta ez gara geldituko.

Gaur hemen dugu froga argia.

Talde bat, proiektu bat, Euskadiko lurralde, hiri eta herri guztientzako.

"Jakin eta egin". Ideiak eta proposamenak. Esperientzia eta konpromezua.

Hemen dago gure indarra, hilabete hauetan indartuko dana.Es verdad. Nos enfrentamos a unas elecciones, también en esta ocasión, históricas en toda Euskadi.

Son elecciones municipales y forales, ... pero a nadie se le escapa que nos acercamos a un nuevo tiempo.

Un nuevo tiempo, ojalá, de paz, un tiempo de esperanza.

Pero también nos enfrentamos al PSE-PP que ya han dicho que quieren extender lo que ellos llaman el cambio, aunque anden queriendo disimularlo.

Las cosas están más y más claras.

El pacto PSE-PP. Claro como el agua.

Hace dos años dijeron "no" y luego hicieron "sí".

Ahora, unos lo escondieron y todos han empezado otra vez a decir "como que no".

Pero será "como que sí".

Pero ahora ya no engañan.

El Partido Socialista de Euskadi está, hasta ahora, en las garras del PP, y, si sigue así o si es por desplazar del gobierno de las instituciones, le va a tener que complacer o satisfacer su ansia, que no el deseo de la mayoría de la sociedad.

El Partido Socialista de Euskadi, así, está demostrando que no quiere instituciones que no estén bajo "su" supuesto control, por mucho que el Lehendakari López se reúna con los altos cargos de su Gobierno y su único mensaje sea que el País funciona aunque el PNV no está en el Gobierno. Justo el contrario al que reflejan todos los estudios.Por lo tanto,... Engañaron una vez diciendo que "no", pero ya no lo van a volver a hacer, porque sabemos que "sí". Que, hoy por hoy, va a haber pacto PSE-PP después de las elecciones de Mayo.

Lo va a haber.

Lo van a negar antes.

Pero lo van a hacer después.Si no van a pactar tienen la oportunidad de demostrarlo.

Pueden, por la razón que cada uno estime, pueden romper el Gobierno bipartito que no funciona.

Y entonces todo el mundo les creerá.

Razones para romper el pacto no les faltan.

El PSE y el PP son el agua y el aceite en política.

Y dos años después siguen sin programa.

Crece el paro. Crece la deuda. Crecen las listas de espera.

Minora la política de industria e innovación. Enreda la Educación. Reduce las prestaciones sociales.

Ya llevan casi dos años:

Y ¿cuál es el plan López?

López no tiene plan.

No tiene un plan para Euskadi.

La noticia positiva del año pasado ha sido la transferencia de las Políticas Activas de Empleo.

Pero, ¿le habéis oído hablar al Lehendakari de Políticas Activas de Empleo?

No hay plan López de empleo.

No hay plan López de industria.

Euskadi no está hoy entre las economías más dinámicas.No hay plan López de completar el Estatuto.

No hay plan López de buscar un nuevo marco para Euskadi.

Y lo más grave de todo.

No hay plan López de Gobierno para interpretar ni proponer institucionalmente en la normalización política de Euskadi.Hau guztia hau alde batean. Eta bestean "ezker abertzalea".

Partiduen legea onartzeko prest.

Politika egiteko prest.

Hori da egin behar dutena. Eta zenbat eta lehenago hobe!

Urratsa eman. Utzi ETA atzean. Utzi indarkeriaren justifikazioa.

Lurraldetasuna eta burujabetasuna lortzeko... politika da bidea. Bide bakarra!.

Gure herri honetan, inork ez du kaputxadun batetan konfidantzarik jarriko.

Berriro esango diegu: "indarkeriarik gabe bide zabala dugu aurrera egiteko".

Lo digo claro y alto.

ETA... hasta ahora como siempre. Lo hecho ahora ya lo hemos conocido.

ETA sigue sin haber hecho lo que tiene que hacer.

ETA tiene que desaparecer.

No a ETA. No al terror. No al chantaje y la tutela.

ETA es la destrucción nacional. ETA es la negación del futuro libre para Euskadi.

ETA EZ.

Politika bai.

Somos políticos. Hagamos política todos.

Con transparencia, con claridad. Sin cálculos. Y que el Pueblo Vasco decida.En otoño del año pasado dijimos que íbamos a trabajar por la estabilidad política.

Dijimos que íbamos a propiciar un nuevo tiempo.

Hoy estamos en una situación de ausencia de violencia.

Y nosotros decimos, con humildad:

Tenemos que aprovechar este tiempo, y si es posible con discreción.

Vamos a aprovechar este tiempo.

Hay que intentarlo.No es tiempo de tensar, más que a quien sigue en el esquema del terror. Es tiempo de destensar.

No es tiempo de alejar, más que a quien no se disocia del terror y de su tutela. Es tiempo de acercar.

No es tiempo de monólogos en los medios de comunicación. Es tiempo de diálogos.

No es tiempo de ilegalización. Es tiempo de participación política.

Es tiempo de política con mayúsculas.

Es tiempo de trabajar y acordar la normalidad.

La normalidad es que todas las opciones comprometidas solo con la política se presenten ante los ciudadanos.

Sin chantajes, ni violencias, ni restricciones.

La normalidad en la que sea el Pueblo el que decida, el que ponga a cada uno en su sitio.Estamos en tiempo de ausencia de violencia.

Si hay base para la esperanza...

el plan no puede ser seguir igual cuando todo cambia.

El plan tiene que ser aprovechar esta ausencia de violencia.

Trabajar para propiciar el paso a la paz y la reconciliación.

No es tiempo de parar, de impedir, de ilegalizar.

Es tiempo de políticas activas, de participación, de diálogo, de decisión.

Y aquí hay un partido unido que con determinación alza la voz para repetir dos mensajes:ETA Ez!. Politika Bai!.Ez dago beste biderik. Hau da bide bakarra.

Eta bitartean zer?

Bitartean, beti bezala, herria egiten urratsez urrats, egunez egun, herriz herri.

Ez gaitezen despistatu.

Krisialdi izugarri batetan murgilduta gaude.

Eta gure ardura da erantzunkizunez erantzunak ematea.

Gure ardura da Euskadi krisialditik ateratzen laguntzea.No nos despistemos. No nos conformemos con lo que tenemos.

Estamos viviendo una gravísima crisis económica. Gravísima.

Y también es nuestra responsabilidad ofrecer respuestas.

Respuestas también en una gravísima crisis institucional.Desde el Gobierno y desde la oposición.

En los Ayuntamientos, en las Diputaciones, estamos para "arrimar el hombro".

En los Ayuntamientos, en las Diputaciones, como en cualquier ámbito, nuestros hombres y mujeres están y estarán siempre "manos a la obra".

Como durante esta legislatura lo estuvieron hasta su último segundo de vida:

Miguel Angel Garaioa en Baztan.

Iñaki Sodupe en Etxebarria.

Mikel Candina en Laukiz.

Estanis Osinalde en Mutriku.

Juanjo Ziarrusta aquí en Durango.

Goian beude!¡Manos a la obra! Para ofrecer soluciones, para superar esta crisis, para impulsar el empleo.

Con el Acuerdo de Estabilidad en Euskadi, con el Acuerdo de Políticas Activas de Empleo hemos marcado el camino. Política constructiva y foco en el empleo.

Hemos ofrecido iniciativa, apoyo al Gobierno López, a pesar de que se quiera transmitir, una vez más un ofrecimiento de "pacto institucional" como si fuera iniciativa suya.

Apoyo para avanzar en las leyes pendientes.

Apoyo para acordar la sostenibilidad de los servicios sociales.

Apoyo para acordar la política fiscal y las políticas públicas.

Apoyo para poner en marcha un gran acuerdo entre todas las instituciones para la inversión, la recuperación económica y el empleo.

Todavía no nos ha respondido y lo quiere "vender" como si fuera suyo.

Ahora ya sabéis por qué. Porque no hay plan López.

No tiene ni plan ni programa. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo.

Y sobre todo vamos a seguir en el tajo, en el día a día, construyendo la nación vasca. En un entorno de menor crecimiento pero con necesidad de visión de futuro.

En un deseo de repensar Euskadi: con visión y compromiso.

Con un proyecto global de transformación para dar una respuesta desde y

para Euskadi. Pensando y actuando en y ante el cambio de modelo, económico, productivo y social: políticas y servicios sociales, sostenibilidad, igualdad, multietnia y multiculturalidad, política lingüística, envejecimiento de la población, Estado de Bienestar, Solidaridad, Innovación, Educación, Cultura, Sanidad, Competitividad, Ciencia, Tecnología, Europa, Sostenibilidad,...

Mayor autogobierno, más poder político más Estado. Creciente Bienestar.

Eso significa ser abertzale. Eso es EAJ-PNV. Atzo, gaur eta bihar!

Este es nuestro compromiso y nuestro contrato.Eta bukatzeko beste mezu argi bat.

Hemen gazte berri asko dago.

Lehen aldiz bere herriko udaletxean lana egiteko konpromezua hartu duena.

Ezer baino lehen, Durangon esaten den moduan: "ondo etorriak".

Eta bigarrena, idatz ezazue zuen programaren lehen lerroan: gardentasuna eta zuzentasuna.

Horiek dira gu guztion baloreak ehun eta hamabost urteetan.

Eta balore horiek ez ditu inork zikinduko.Termino con los principios.

Ayer decía que espiar, que valerse de información sobre cuestiones de índole personal para su utilización política es ética y políticamente repudiable.

Las reitero en voz alta. Estoy persuadido de que todos, los aquí presentes y el cuerpo social del PNV, las ratifican enteramente.Estamos en política para servir: esa es la voluntad de las personas comprometidas en nuestro partido.

Y el ejercicio de la política, de nuestro servicio, no puede verse interferido ni ennegrecido por prácticas ilegales, indecentes, chapuceras y asquerosas.La política se hace con ideas, con la palabra, con los proyectos.

No precisa de otros instrumentos.

Quiero así, en este momento, destacar que EAJ, en su trayectoria histórica de servicio, ha sido fiel a esos valores, a aquellos que nuestros mayores nos han legado.

Nuestra historia se ha engrandecido con el sacrificio, la entrega, la responsabilidad, la honradez, la lealtad, el altruismo, la generosidad, el espíritu cívico,...de nuestras mujeres y de nuestros hombres.

Ese es nuestro acervo: la ejemplaridad de nuestra trayectoria.

Esa es nuestra manera de entender el ejercicio de la política por los hombres y mujeres del PNV.Somos una gran organización, la mayor de Euzkadi.

Hoy presentamos, en Durango, nuestras candidaturas.

Aquí están las personas que nuestro partido propone para dirigir nuestras instituciones forales y municipales.

Todos a una reivindicamos nuestro patrimonio como partido.

Todos a una explicitamos nuestra determinación en hacer del ejercicio político un ejercicio noble y leal, en particular con el adversario político.

y, quien entienda que la política ha de hacerse de otra manera no tiene sitio en el PNV. Se ha equivocado de lugar. Sobra en este partido.

Para todos y para todas. Para todo.

Honradez y transparencia.

Son los valores de EAJ-PNV.

Los que nos han traído hasta aquí. Y los que vamos a legar al futuro.

Están escritos en la primera línea de todos nuestros programas.

Es nuestro compromiso y nadie lo va a truncar porque nadie se lo va a permitir.

EAJ-PNV es honradez y transparencia.

Desde hoy, todos los candidatos y candidatas que estáis aquí, sois la cara y la imagen de EAJ-PNV.

Estáis comprometidos con Euskadi.

Estáis comprometidos con vuestros pueblos y ciudades.

Y estáis comprometidos con EAJ-PNV.

Con los valores compartidos también por todos quienes seamos cargos institucionales internos-externos en y de EAJ-PNV.

Con la Responsabilidad Social y Buen Gobierno de EAJ-PNV.

Con los principios éticos y del buen gobierno.Sois EAJ-PNV.

Podemos poner fuerza en símiles como "bolsillos de cristal", etc.

Yo quiero que pongamos en valor la palabra y el compromiso, el concepto y su ejercicio.

EAJ es honradez y transparencia.

Y todos tenemos que ser honradez y transparencia.Garai berri baten aurrean gaude.

Indartsu eta kementsu iritsi gara.

Jarraitu dezagun gure bidea.

Denok bat eta zuzen Euskadi garatzeko, Euskadi askatzeko.

Hori da gure plana!Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!.

Gora Euzkadi Askatuta

sábado, 15 de enero de 2011

Egibar: "Legalizar a la izquierda abertzale es clave para la pacificación"

EUROPA PRESS - Sábado, 15 de Enero de 2011 -

BILBAO. El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que "la legalización de la izquierda abertzale es elemento clave en el proceso de pacificación" porque "fortalece de facto la base social que rechaza la violencia" y "busca construir el futuro por las vías democráticas".

En declaraciones a Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha defendido que se ha dado "un salto cualitativo" en Euskadi porque "hoy se puede decir en este país que no existe en el seno de la sociedad vasca organización política alguna o agente social que justifique las acciones violentas".

Para Egibar, la izquierda abertzale del entorno de Batasuna "debe estar en las elecciones" porque su presencia legalizada en los comicios, "además de una cuestión de principio democrático, es un elemento clave en el proceso de pacificación".

Además, ha destacado que Batasuna "diga, aún siendo ilegalizada, que su apuesta es de tal calado que no tiene marcha atrás", por lo que, pese a que "todavía tenemos violencia", entiende que "se están dando pasos en la dirección correcta".

Para Egibar, existe "un cambio estratégico cualitativo" dentro de la izquierda abertzale ilegalizada que implica que "da por cerrada la estrategia político militar de ETA". "Y eso no tiene vuelta atrás", ha añadido.

viernes, 14 de enero de 2011

Exposición en Lizarra sobre "100 años de nacionalismo"

Urkullu pide una política penitenciaria "más flexible"
El presidente del PNV subraya en Estella que la situación actual "permite albergar una esperanza" de "poder vivir sin ETA"

Viernes, 14 de Enero de 2011

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, durante su intervención en Estella.

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha subrayado en Estella (Navarra) que la situación actual "permite albergar una esperanza" de "poder vivir sin ETA" y, para favorecer la pacificación, ha reivindicado "elementos de distensión, como por ejemplo otra política penitenciaria más flexible".

IRUÑEA. Antes de inaugurar una exposición sobre "100 años de nacionalismo", Urkullu, en declaraciones a los periodistas, ha reiterado su convicción de que "si Batasuna da los pasos necesarios, debe ser legalizada" y, en otro orden de cosas, ha acusado al expresidente José María Aznar de "crear alarmismo" con su afirmación de que España se halla intervenida económicamente.

El presidente del PNV se ha referido además a la iniciativa del lehendakari Patxi López de extender el acuerdo PSN-EE y PP al resto de las instituciones vascas. "Bienvenido sea que lo diga con claridad, porque lo habíamos preguntado en más de una ocasión", ha dicho.

"Ahora bien, por un ejercicio de responsabilidad política, ha de saber que precisamente esa es la fórmula menos deseada por la sociedad vasca en su mayoría", ha indicado no obstante.

Íñigo Urkullu también ha analizado la reciente reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el alto el fuego de ETA.

Tras señalar que "si Batasuna da los pasos, que le corresponde dar, tiene que ser absolutamente legal", el presidente del PNV, para favorecer la pacificación, ha reivindicado "elementos de distensión, como por ejemplo otra política penitenciaria más flexible".

Urkullu ha valorado las palabras de Patxi López, cuando ha señalado "que sólo un iluso puede pensar que ETA anuncie su desaparición con un comunicado".

"No sé", ha dicho, "cuál será el camino que recorrerá ETA, si llegará a su final con un comunicado o si va a ser una desaparición". En todo caso, ha agregado, "como PNV exigimos a ETA que haga el esfuerzo de anunciar su disolución o el de dispersarse y dejar que brille por sí misma la política con mayúsculas".

"Y en este sentido, quien en su mundo ha podido justificar la práctica de la violencia con fines políticos, ya sabe qué es lo que debe hacer", ha finalizado.

Por otra parte, el presidente del EBB del PNV se ha pronunciado sobre la exigencia de EA de permitir la entrada de Batasuna en Nafarroa Bai. "Se están haciendo ejercicios por interés de parte, pero de cara a la galería", ha dicho Urkullu, quien ha señalado que su partido apuesta "por una Nafarroa Bai como la que surgió en 2007", a la que considera que "es muy difícil" que quiera incorporarse Batasuna que, por cierto, ha dicho, "al PNV no le quiere para nada".

"No seré quien ponga veto a nadie, pero si Batasuna no es legal, vamos a poner todos en riesgo el proyecto de Nafarroa Bai. Que haga Batasuna el camino que tenga que hacer y que no pretenda enredar, ni enturbiar la convivencia en Nabai", ha agregado Urkullu, quien, tras subrayar que tanto el PNV, como Aralar y los independientes ya se han pronunciado, ha dicho que son "otros (en alusión a EA) los que en una encrucijada de su proyecto tienen que definirse".

El presidente del PNV ha subrayado, por otra parte, que el expresidente del Gobierno central, José María Aznar, "crea alarmismo", con su afirmación de que España se halla intervenida económicamente.

"Si está intervenida o no, lo que está claro es que el Estado Español va a remolque de lo que son las indicaciones de las instituciones europeas que, por otra parte, también necesitan de una gobernanza económica", ha dicho.

Además, ha agregado, "todos los estados miembros están sufriendo lo que es la falta de una identificación clara de lo que es la Unión Europea. Pero de ahí a decir que España está intervenida de hecho, me parece que todavía hay un tramo y es generar un alarmismo", ha aseverado.

Al respecto, ha abogado por generar un escenario que propicie "una estabilidad para poder acometer todas las reformas necesarias. Es lo que el PNV ha ofrecido: un tiempo de estabilidad, en el que desearíamos que todas las formaciones políticas, incluido el PP, también arrimase el hombro", ha concluido.