lunes, 3 de mayo de 2010

Se han manipulado intencionadamente las declaraciones realizadas por el presidente del GBB

Hainbat komunikabidetan, euskal ekonomiak esportazio arloan duen erronkaren inguruan Joseba Egibarrek ustez esandako hitzak agertu direla ikusirik, Euzkadi Buru Batzarrak honakoa adierazi nahi du:

Asmorik okerrenarekin manipulatu egin dira atzokoan GBBren lehendakariak egindako adierazpenak. Horregatik, ezer baino lehenago, Euzko Alderdi Jeltzaleak Joseba Egibarren ahoan jarri diren informazioak zuzentzea exijitzen du, faltsua baita Joseba Egibarrek euskal enpresei "Espainian ez saltzeko" eskakizuna egin dielako adierazpena. Adierazpen hauek ez ziren egin. Halaber, guztiz faltsua da eskari hau erabakitzeko eskubidearen onarpenik ezarekin lotu dela esatea.

Euskal ekonomia halabeharrez nazioartera zabaldu behar izatearen inguruan, EBBk honakoa adierazi nahi du:

-Standard& Poor´s-ek Nafarroaren inguruan egin dituen balorazioak kontuan harturik, Espainiak nozitzen duen ahultasun ekonomiko honetan, euskal enpresek esportatzeko ahaleginak bikoiztu beharko lituzkete eta euskal enpresa sektorearen garapena bermatzeko merkatuak bilatu beharko lituzke.

-Hori dela eta, betidanik defendatu izan duguna berretsi nahi dugu, hau da, ezinbestekoa dela euskal enpresak nazioartean kokatzeko prozesuari jarraipena ematea. Lopez Lehendakariaren Gobernuaren eraginez geldotu den prozesua. Euskal enpresa sektorearen etorkizuna jokoan dago kanpoaldean ere, eta Europa, Asia, Amerika eta Afrikan saltzeko izan dezakegun gaitasunaren arabera.

Honakoak dira,atzokoan EAJ-PNVren GBBren presidente den Joseba Egibarrek Donostian egin zituen adierazpenekin bat datozen hausnarketak.

Ante la publicación en distintos medios de comunicación de unas supuestas palabras del presidente del GBB, Joseba Egibar, relativas al reto exportador que tiene por delante la economía vasca, el Euzkadi Buru Batzar considera que:

Se han manipulado intencionadamente las declaraciones realizadas ayer por el presidente del GBB. Por eso, en primer lugar, el Partido Nacionalista Vasco exige una rectificación de las informaciones en las que se ponía en boca de Joseba Egibar una falsa petición "a las empresas vascas que no vendan e España". En ningún momento se realizaron estas declaraciones. Es una tergiversación intencionada que no se corresponde con la verdad. Como también es absolutamente falso que se vinculara esta petición al no reconocimiento del derecho a decidir.

En el tema de la necesaria internacionalización de la economía vasca, el EBB considera que:

-Haciéndonos eco de valoraciones que, en el caso referido a Navarra, Standar&Poor´s realiza, nos reafirmamos en que en la situación de debilidad económica que afecta a España, las empresas vascas han de redoblar los esfuerzos exportadores y buscar mercados que garanticen el desarrollo del sector empresarial vasco.

-Por eso, insistimos en lo que siempre hemos defendido, que es imprescindible continuar el proceso de internacionalización de las empresas vascas. Un proceso que se ha visto ralentizado por el Gobierno del Lehendakari López. El futuro del sector empresarial vasco se está jugando, también y principalmente, en el exterior, en lo que seamos capaces de vender en Europa, Asia, América y África.

Estas reflexiones se corresponden en su integridad con las que ayer realizó en Donostia el presidente del GBB de EAJ-PNV, Joseba Egibar.