miércoles, 28 de julio de 2010

EAJ-PNV se satisface "de la devolución de los documentos que nos fueron incautados durante la Guerra Civil"

EAJ-PNV pozik agertu da "Guda Zibil garaian inkautatuak izan zitzaizkigun agiriak itzuliko direlako"

EAJ-PNVk 2009 urtean aurkeztu zuen eskariaren aurrean, Estatuko Gobernu zentralak itzuli beharko ditu Euzko Alderdi Jeltzaleari Guda Zibil garaian inkautatuak izan zitzaizkion agiriak eta gaur egun Salamancako Oroimen Historikoko Agiri Zentroan gordeta daudenak. Aitor Esteban Euzko Abertzaleak taldeko diputatua "gogobete" agertu da "Guda Zibil garaian inkautatuak izan zitzaizkigun agirien itzultzearen aurrean, eta azkenean berreskuratu ahal ditugunak. Dena dela, deitoratu egiten dugu Gobernu Zentralak Eusko Jaurlaritzari guda zibilean frankistek inkautatu zizkioten paperak itzultzearen kontra mantentzen duen jarrera. EAJk aldarrikapen hau mantenduko du alderdi sozialistak bere ezezko jarrera aldatu arte, jarrera honen bidez euskal administrazioa diskriminatzen baitu Catalunyako administrazioarekiko".

Era berean, EAJk Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailari jakinarazi dio jada "talde politiko honek hartu duen erabakia eskatzaileari itzuliak izan dakizkion Guda Zibilaren zioz Euzko Alderdi Jeltzaleari kendu zaizkion eta bere jabegokoak diren agiriak".

Batzorde Teknikoaren txostena

Batzorde Teknikoaren aldeko txostenak Guda Zibilaren zioz inkautatu ziren agiriak partikularrei itzultzeko prozeduran aurkeztu diren eskariak baloratu ditu eta horren ondorioz, EAJ-PNVk berreskuratu ahal izango ditu Guda Zibil garaian inkautatuak izan zitzaizkion agiriak.

Alderdi Jeltzaleak eginiko eskabideak itzultzearen arrazoia adierazteko hiru derrigorrezko baldintzak betetzen ditu. Lehenik eta behin, EAJ-PNVk bideratutako eskabidean, notario-aktaren bidez adierazten dira " Bilbao Fondo Politiko -Soziala" izeneko fondokoak diren agiriak, eskabidea horretara mugatu delarik.

Batzorde Teknikoaren aburuz beste baldintza bi betetzen ziren, hau da, agiriak inkautatu zirenean eskatzaileak "titulartasuna" egiaztatzea ezartzen zuena batetik eta erakunde politiko gisa jarraipena izatea bestetik.

Agindu honen bidez, EAJ-PNVri itzuliko zaizkio " Bilbao Fondo Politiko- Sozialekoak" diren agiriak, eskatzaileak berak bidalitako notario-eskabidearekin bat etorrita.

EAJ-PNV se satisface "de la devolución de los documentos que nos fueron incautados durante la Guerra Civil"

Ante la petición presentada por EAJ-PNV en diciembre de 2009, el Gobierno Central deberá devolver los documentos privados incautados al Partido Nacionalista Vasco durante la Guerra Civil y que ahora se encuentran archivados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. El diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado "satisfecho" ante la noticia. "Sin embargo", -ha añadido- "lamentamos la negativa del Gobierno Central a devolver al Gobierno Vasco los papeles de la administración vasca incautados por los franquistas durante la guerra civil. Dicha reivindicación será mantenida por EAJ-PNV hasta conseguir que el partido socialista modifique su negativa actitud que discrimina a la administración vasca respecto a la catalana".Asimismo, el Partido Nacionalista Vasco ha comunicado ya al departamento de Cultura del Gobierno Vasco la decisión de "que se proceda a la restitución material al solicitante de los documentos y fondos documentales incautados y pertenecientes a Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco".Informe favorable de la Comisión TécnicaEl informe favorable de la Comisión Técnica, que valora las solicitudes presentadas en el procedimiento de restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, ha hecho posible que EAJ-PNV pueda recuperar los documentos que le fueron incautados durante la Guerra Civil.

La solicitud realizada por el partido jeltzale cumple los tres requisitos exigidos para declarar la procedencia de la restitución. En primer lugar, en la solicitud cursada por EAJ-PNV se acredita e identifica, mediante acta notarial, la relación de documentos pertenecientes al 'Fondo Político-Social Bilbao', documentación a la que se limita el objeto de la solicitud.

La Comisión Técnica ha considerado que también se cumplían los otros dos requisitos, esto es, que el solicitante "acredite documentalmente su titularidad dominical" en el momento de la incautación, así como la continuidad como organización política.

Mediante esta orden se restituirán a EAJ-PNV los documentos pertenecientes al 'Fondo Político-Social Bilbao', de acuerdo con la petición notarial remitida por el solicitante.