miércoles, 10 de noviembre de 2010

Urkullu pide en Bruselas ayudas para la paz si el proceso arranca en condiciones

Urkulluk Bruselan eskatu du bakerako laguntasuna, prozesua baldintza onetan hasten bada Urkullu pide en Bruselas ayudas para la paz si el proceso arranca en condiciones

EAJren EBBren lehendakariak terrorismoak eragindako biktimak gogoratzeko eguna dela aprobetxatu du , Bruselan Europar Batzordeko Barne Gaietarako Komisarioarekin elkarrizketa mantentzeko. Iñigo Urkulluk europar laguntza multzoak eskatu ditu Euskadirako, Irlandarako “ Peace” izenburupean eman zirenak modukoak eta “horretarako baldintzak ematen direnerako ”. Laguntasun hauen barruan daude biktimentzako arreta sendotzeko eta bakean hezteko programak, eta terrorismo delituetara lotutako delitugileak errehabilitatzeko programak.

Iñigo Urkulluk ordu bete luzean jardun izan du Cecilia Malsmtröm Batzordearen barruan europar gaietarako arduraduna den komisarioarekin. EBBren lehendakariak azpimarratu duenez, egiten duen eskari hau “baldintzak ematen diren unerako ” ulertu behar da eta horrekin aipatu nahi izan du bortxakeria behin betiko amaitzen den momentua. Orduan- azaldu du Urkulluk- euskal erakundeek “ Ipar Irlandan bizi izan zen esperientzian oinarritutako eta Europar Batasunetik abiatutako laguntasun, babes eta neurriak eskatu ahal izango dituzte ” .

Urkulluk azpimarratu duenez egoera bakoitzak ditu bere berezitasunak eta Ulster alderako “ Peace” programaren aldetik finantzatu diren jardueretan daude terrorismoak eragindako biktimei arreta emateko neurrien hobetzea “eta hori bereziki egokia da oroimenaren eguna den honetan aipatzea ”, bakerako heztearekin erlazionatutako jarduerak eta delitu horiengatik askatasunik gabe dauden pertsonen errehabilitatzea eta gizarteratzea ahalbidetzeko neurriak, hauekin espetxe politikaren markoan aurrera pausuak eginik” .

EBBren lehendakariak Malmström komisarioarengandik jaso duen harrera ona eskertu du eta “europar agintariak euskal politikaren oraingo egoeraren inguruan eta azken urteotako garapenaren gainean duen ezagutza handi eta zehatza “ azpimarratu nahi izan du. Iñigo Urkulluk gaineratu duenez , Bruselara egin duen bisita honekin “ Europar hauteskundeetara eraman genituen egitasmo eta konpromisoak betetzen ditugu. Europa bakezko esparrua dela defendatzen dugu. Euskal herriari eragiten dion terrorismoa europar fenomenoa ere bada. Europak egitasmoak baditu honelako bake prozesuak laguntzeko ”

Urkulluk kazetariek egindako galderei erantzun die ez dituela partekatzen Felipe Gonzalez espainiar presidente ohiak ETAren kontra egin zen “ gerra zikinaz “ egin dituen adierazpenen atzean dauden oinarri etikoak.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV ha aprovechado el día de la memoria en que se recuerda a las víctimas del terrorismo para mantener una entrevista en Bruselas con la Comisaria de Interior de la Comisión Europea. Iñigo Urkullu ha pedido para el proceso vasco paquetes de ayuda europea similares a los habilitados para Irlanda bajo la denominación "Peace, cuando se den las condiciones para ello. Entre ellos figuran desde programas para fortaceler la atención a las víctimas y educación para la paz, hasta rehabilitación de delincuentes vinculados a delitos terroristas.

Iñigo Urkullu, que ha departido por espacio de más de una hora con la comisaria Cecilia Malsmtröm, responsable de asuntos europeos de la comisión, ha recalcado que su solicitud debe situarse "una vez que se den las condiciones" en cuanto al cese definitivo de la violencia. Entonces, ha afirmado Urkullu, "las instituciones vascas pueden reclamar a las condiciones europeas "apoyo, cobertura y medidas desde la unión europea en base a la experiencia que se vivió en Irlanda del Norte".

Urkullu que destacó que cada situación tiene su especificidad, destacó que el abanico de actuaciones que se han financiado desde el programa "Peace" en el Ulster abarca desde la mejora de las medidas de asistencia a las víctimas del terrorismo, "algo especialmente adecuado para un día como hoy, el día de la memoria", hasta actuaciones relacionadas con la educación para la paz o medidas de rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad por estos delitos que den pasos en lo que pueda ser su progresión en el marco de la política penitenciaria".

El presidente del EBB ha agradecido la receptividad con que ha sido recibido por la comisaria Malmstrom y ha destacado "el alto y detallado nivel de conocimiento que tiene la mandataria europea sobre la actual situación política vasca y de su evolución en los últimos años". Iñigo Urkullu ha destacado además que con esta visita "cumplimos nuestro programa y compromisos con que nos presentamos a las elecciones europeas. Defendemos que Europa es un espacio de paz. Un fenómeno como el terrorismo, que afecta al país vasco, es un fenómeno también europeo. Europa tiene programas para ayudar a este tipo de procesos de paz".

Urkullu ha señalado igualmente, a preguntas de los periodistas, no compartir los principios éticos que están detrás de las recientes manifestaciones del expresidente del gobierno español Felipe González sobre la "guerra sucia" contra ETA.