martes, 8 de febrero de 2011

Nota del EBB con respecto a la nueva formación política

07/02/2011

EBBren oharra

Nota del EBBEBBk Ezker Abertzalearen talde politiko berriaren estatutuen aurkezpenaren inguruan egiten duen adierazpena

EAJ-PNV begirale gisa izan da gaurkoan, lokarrik ezker abertzalearen talde politiko berria aurkezteko deitu duen ekitaldian. halaber, talde politiko berria errotzen eta azaltzen dituzten agiriak ere ezagutu ditugu. alderdi berriaren estatutuak aste honetan bertan aurkeztuko dira, barne ministerioaren alderdi politikoen erregistroan inskribatzeko.

Ekitaldian izan ondoren eta iñigo iruinen eta rufi etxebarriaren hitz egiteak oinarritu izan diren agiri guztia zehatz-mehatz aztertu ondoren, ebbk honako adierazpen hau argitaratu nahi du:

Lehen.- ondo hartzen du, ezker abertzale ofizialak politika eta antolakuntza arloan historikoki mantendu izan dituen jarrerekiko ageriko banatzea suposatzen duen alderdi berria eratzeko gauzatu duen ekimena. ontzat jotzen du, helburu politikoak lortzeko xedez egin daitekeen bortxakeriaren erabilpenaren edo erabilpen honen mehatxuaren gaitzespena, etaren bortxazko adierazpen guztiak barne. halaber, ulertu egiten du, alderdi politiko berriarentzat zalantza ezinezko eta ukaezinezko garrantzizko balioa duen adierazpena dela, esker abertzaleak eskatzen eta aldarrikatzen duen autonomia.

Segundo.- azpimarratu egiten du alderdi politiko berriaren sorkuntzara eraman duten printzipio eta oinarriek ezker abertzalearen iraganarekiko apurketa ezartzen dutela, eta euskal politikagintzarako itxaropenezko aldi berriaren irekitzea ekartzen dutela. eaj-pnvk behin eta berriz eskatu du apurketa hau. gure eta gizartearen eskari hauek erantzuna berandu jaso duten arren- urte asko galdu baititugu gaurko egunera iristeko- gertatutakoaz pozten gara.

Hirugarren.- arestian egindako adierazpenekin bat etorrita, ulertu egiten du alderdi berri honek - estatutuak oraindik ezagutzen ez ditugun arren eta iragarritako oinarriek hauek egiaztatzen baldin badituzte - indarrean dagoen legerian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituela, barne ministerioaren alderdi politikoen erregistroan arauz erregistratu ahal izateko.

Laugarren.- zentzu honetan, espainiako gobernuari eskatzen diogu, arauzko epe barruan, alderdi berri hau inskribatzeari ekin diezaiola. gobernuak adoretsua behar du izan, eta ez luke amore eman behar, arrazoi ez garbiak erabilita, agerian edo ezkutuka eta alderdikeriak bultzatuta, talde berria legeztatzearen kontra agertzen direnek eragindako presioen aurrean. espainiako gobernuak eajk egonkortasunerako eskaini duen unea aprobetxatu behar du eta ez da auzitegien erabakietan ezkutatu behar, jakin badakitenean ezker abertzalea, era batera edo bestera, hauteskundeetan izango dela.

Bosgarren .- azken finean, aintzat hartzen du alderdi berri honen sortzaileek gainerako indar politiko,sozial eta sindikalekin batera, bortxakeria oro eta bereziki etaren bortxakeria desagerraraztearren, bakearen, justiziaren eta euskal gizartearen adiskidetzearen eta biktima guztiak aintzat hartzearen alde lan egiteko adierazi duten borondate eta desioa . eaj-pnvk ezker abertzale historikoari betidanik exijitu izan dio bere ardurei aurre egiteko adorea; eta beraz, pozik hartzen du konpromiso hauek suposatzen duten jarrera aldaketa; alderdi berriarekin elkarrizketak irekitzeko prest agertzen da, aipatu helburuok lortzeko neurriak hartze aldera.

Declaración del EBB sobre la presentación de los estatutos de la nueva formación política de la izquierda abertzale

EAJ-PNV ha acudido, en calidad de observador al acto que, en el día de hoy, ha sido convocado por LOKARRI, en orden a la presentación de la nueva formación política de la izquierda abertzale. Hemos conocido, asimismo, los documentos que fundamentan y explican los principios, compromisos y bases del nuevo proyecto político y organizativo cuyos Estatutos serán sometidos, dentro de esta misma semana, a inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Ello atendido, tras un detenido análisis de dicha documentación en la que han basado sus intervenciones en el acto Iñigo Iruin y Rufi Etxebarria, el EBB debe hacer pública la siguiente declaración:

Primero.- Acoge positivamente la iniciativa de constitución del nuevo partido que supone un evidente punto de inflexión con las posiciones políti cas y organizativas que, históricamente, ha mantenido la izquierda abertzale considerada oficial. Valora, singularmente, de manera positiva, su rechazo al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos, incluyendo la violencia de ETA en cualquiera de sus manifestaciones. Entiende, asimismo, como una declaración de trascendencia de valor indudable e innegable para la nueva formación política, la autonomía que la llamada izquierda abertzale reclama y proclama.

Segundo.- Subraya que los principios y las bases que animan la creación del nuevo partido político determinan una ruptura con el pasado de la izquierda abertzale y convocan la apertura de un tiempo nuevo de esperanza para la política vasca. Una ruptura que ha sido reiteradamente exigida por EAJ-PNV. Pese a la tardía respuesta de nuestras demandas y de las del conjunto de la sociedad – hemos p erdido muchos años para llegar a este día- nos felicitamos por ello.

Tercero.- Entiende, en línea con sus anteriores declaraciones, que la inscripción del nuevo partido en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior –si los Estatutos, que, por el momento, desconocemos, confirman las bases anunciadas y si acreditan todos y cada uno de los requisitos exigidos en la legislación vigente – debe ser aceptada y practicada.

Cuarto.- Demandamos, en este sentido, del Gobierno español que proceda a la inscripción, en plazo reglamentario, de este nuevo partido. El Gobierno debe tener altura de miras y no debería ceder a la presión de quienes, por motivos espurios, se oponen, confesada o inconfesadamente, haciendo juicios de intenciones que ocultan meros intereses electorales, al reconocimiento de la legalización de la nueva formación. Estimamos que el Gobiern o español debe aprovechar el tiempo ofrecido para la estabilidad por EAJ-PNV sin tener que refugiarse en la decisión de los Tribunales cuando saben que la “izquierda abertzale”, de una u otra manera, estará presente en estas próximas elecciones.

Quinto.- Reconoce, en particular, la voluntad y el deseo de los promotores del nuevo partido de contribuir, con las demás fuerzas políticas, sociales y sindicales, a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia y, en particular la de ETA, a la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca y al reconocimiento y reparación de todas las víctimas. EAJ-PNV, que siempre ha exigido de la izquierda abertzale histórica coraje para afrontar sus responsabilidades, celebra el cambio de posición -hacia lo que el resto de formaciones ya nos comprometimos bien fundacionalmente bien en el respeto a las reglas de juego - que suponen estos compromisos y se muestra dispuesto a abrir un diálogo con el nuevo partido para definir las medidas tendentes a la consecución de dichos objetivos.