miércoles, 30 de marzo de 2011

Iñigo Urkulluren hitzaldia Intervención Iñigo Urkullu
Iñigo Urkulluren hitzaldia Intervención Iñigo Urkullu

EAJ-PNVren HAUTESKUNDE PROGRAMAREN aurkezpena

2011ko martxoaren 30 a, asteazkena. Sabin Etxea. 11:30etan.


IÑIGO URKULLUREN HITZ EGITEA

Euzko Alderdi Jeltzaleak gaurkoan aurkezten du hurrengo maiatzaren 22an ospatzekoak diren Udal, Foru eta Nafarroako Foru Parlamenturako Hauteskundeetarako Egitasmo markoa.

Hiru faktore nagusik markatuta egongo diren Hauteskundeetarako programa hau egin eta onartu dugu, hauek dira faktoreak:

Krisialdi ekonomiko orokorra.
Espainiar estatuko krisi politiko -instituzionala
Euskadin zabaldu den itxaropen aldia

Lehenengo eta behin,
Gaurkoan, oraindik ere, euskal gizarteak hurbiletik bizi du krisi ekonomiko latza
Krisi ekonomiko honen larritasuna erarik gordinean azaldu da azken urte biotan. Eta, egoera honetan ere, egitasmorik gabe dagoen eta politika ekonomikorik ezarri ez duen Eusko jaurlaritzaren ondorioak sufritzen ari gara.

Ekimenik gabeko gobernua, une ekonomiko honek behar duen erakunde arteko lankidetzarako borondaterik ez duen gobernua.
Indikadore objektiboak ezkorrak dira azken hiru hilabeteetan Barne Produktu Gordina hazi egin den arren, eta hauek ere, europar bataz bestekoaren azpitik daude.Euskadik langabezi gehiago du eta galdutako lanpostuen gehiengoa industriari eragiten dio. Euskadi zorpetuago daude. Zerbitzu publikoen maila beheratu da, Osasunean, Hezkuntzan eta Gizarte Zerbitzuetan. Inbertsioak murriztu dira. Kontsumoa ahuldu egin da.
Ez dago ekimen legegilerik. Ez dago lidergorik ezta erakunde arteko elkarrizketarik.
Gobernuak ez du erantzuten.

EAJ-PNVk errealitate honen aurrean mantentzen duen jarrera kontzeptu eta konpromiso batean laburbiltzen dugu: ZIURTASUNA-KONFIANTZA.
Egitasmo hau da krisiaren aurrean aurkezten duguna. Egitasmo honen zutabea ekimenak hitzartzea da biziberritze ekonomikoa berreskuratzeko eta lanpostuak sortzeko. Udal –Foru hauteskundeetarako egitasmo markoa ere bada: Garapen ekonomikoa eta lana, jasangarritasunetik abiatuta.
Eskaintzen dugun konpromisoa da Euskadi krisialditik hainbat arinen ateratzea.
Berme gisa,gure “ Egiten jakitea” eskaintzen dugu. Gizarteak ezagutzen du gure alderdiak kudeaketa lanean egin izan duen ibilbidea eta jakin badaki jardun ekonomikorako egitasmoan konfiantza osoa izan dezakeela.

Konfiantza eta fidagarritasuna da eskaintzen duguna. Kudeaketa lan eraginkorra, estura eta zorroztasuna.

Bigarrenik.
Espainiar estatuak krisialdi politiko instituzional latza bizi du une honetan, eta Hauteskundeetan okertu egingo da.

PSOE eta PP arteko gatazka osokoa da. Ez dago ulermenerako tokirik. Espainian arazoak hazten diren neurri berean, alderdi bi hauek elkarrekin konpontzeko gaitasuna murrizten da. Praktikan, akordiorako gaitasunik ezak hobekuntzarako aurreikuspenak murrizten ditu, arazoak okertzen ditu.
Alde batetik dugu boterea eskuratzeko ahaleginetan larri dabilen PP alderdia. Hauteskunde hauek “ tarteko helmuga” baino ez dira PP alderdiarentzat. Bere estrategia eta obsesio bakarra, Moncloara iristea eta lehen bai lehen lortzea. Gainerakoa, Udal eta Foru Hauteskundeak barne, “ aurreko tramite” izatera igaro dira.
Eta, barneko anabasa bizi duen PSOE alderdia dugu. “ Ondorengoak izendatzeko zalantzetan” murgilduta dago eta ekimen politiko orokorra eta hiritarren arazoei eman beharreko erantzuna ezerezean geratzen zaizkio. Ez da gutxieneko sinesgarritasunez gauza konkretuetara iristeko gai.

EAJ-PNVk horren aurrean mantentzen duen jarrera, hitz bakar batez laburbilduko dugu: EGONKORTASUNA
Egonkortasunaren alde egiten dugu, hiritar guztien egiazko arazo eta beharrizanei erantzuteko denbora ematearen aldeko apustua egiten dugu.
Egitasmo hau egiteko prozesua eta bertan bildutako proposamenak dira egonkortasunaren alde egin dugun apustuaren seinale.
Ziurtasunaren eta hiritarren beharrizanei Udal eta Foru Aldundietatik erantzuteko behar den argitasunaren aldeko apustua egiten dugu.
Pertsonengan errotutako gizarte ekintza gauzatuta; Bost Lehentasun ezarrita: Lana, Gizarte Zerbitzuak, Etxebizitza, Hezkuntza eta Gazteria, Garraioa, mugikortasuna eta aparkalekuak. Gizarte aurrerapenerako hamar arlotan konpromiso sendoa hartuta: Merkataritza, Hiriko Segurtasuna, gizabidetasuna eta bizikidetza;Kultura eta Kirola; Euskara ; Adinekoak; Berdintasuna; Integrazioa; Osasun Publikoa eta Kontsumo arduratsua; Elkartegintza eta Solidariotasuna.

Hirugarrenik.
Euskal hiritarrek itxaropen berriz begiratzen diote gaur etorkizunari. Ez dugu emozio edo ilusiorik antzematen, baina bai itxaropena.
Mehatxurik gabe, estortsiorik gabe igarotako egun bakoitza da etorkizunaren alde irabazitako eguna. Euskadirentzako aldi berriaren sendotzea irudikatzen du.
Urte bete daramagu terrorismoak eragindako heriotzarik gabe. ETAren aldetik “ behin betiko su eten egoeran” gaude. Eta gainera, ezker abertzale historikoa deritzonak bortxakeria eta terrorismoa arbuiatu ditu. Errealitate baikorrez osatutako multzoa da. Duela urte bete baino hobeto gaude , eta duela bi urte baino askoz hobeto.

EAJ-PNVk errealitate honen aurrean mantentzen duen jarrera konpromiso batean eta hitz bakar batez laburbilduko dugu: IREKITASUNA .
Irekita mantentzearen aldeko apustua egiten dugu eta errealitate berri hau sendotzeko lana egiteko, errealitate hau gizarteari irekitzeko. Gizartea baino hoberik ez dago egoera hau aztertzeko eta erabaki egokiak hartzeko. Euskal gizartea heldua da, egin ahal du eta egin nahi du.

Aukera dugu horretarako, hiritargoa, era zuzenean eta kanpoko esku sartzerik gabe izan dadila egoera honen aurrean talde erabakia hartuko duena. Parte hartze politikoaren bidez, euskal indar politiko guztiei mezu argia emango diona.
Gu gizartearen ebazpena jasotzeko irekita gaude. Inkesta guztiek berretsi dute euskaldunok indar politiko guztien parte hartzea nahi dutela, errealitatean euskal gizartearen hiritargoa baita bere iritzia parte hartze aske eta demokratikoaren bidez adierazi nahi duena.

Guk egoera hau sendotu nahi dugu, etorkizunera begira indartu, atzeraezin bilakatu. Eta hiritarren ebazpena da herriak helburu hori erdiesteko duen tresnarik onena.

Irekita gaude denon parte hartzerako eta honek Euskadirentzako “ aldi berria” ekar dezala.

Parte hartzerako aldia, gardentasun eta konpromiso etikorako aldia. Udalerriak izan daitezela bakea eta bizikidetza eraikitzeko esparruak.

Hiritarrek ikus dezatela herria eraikitzeak gizartea eta hitz handiz idatzitako HERRIA eraikitzen laguntzen duela.

Hiritarren parte hartzea indartzeko konpromisoa hartuko dugun aldia, gizartea denon artean eraikiko dugularik, demokraziaren beraren baldintza den gardentasunarekin eta gizarte aurrean jarrera etiko arduratsua gauzatuta.

ZIURTASUNA-KONFIANTZA-EGONKORTASUNA,IREKITASUNA. Hauxe da gure egitasmoa.
Egonkortasun politiko eta ekonomikoa.
Euskadirako aldi berria irekitzea.
Ziurtasuna-Konfiantza Euzko Alderdi Jeltzalearen “ Egiten Jakitea” den goiburuak abalatutako egitasmoan
Gure herriaren etorkizun ekonomiko,sozial eta politikorako une garrantzitsua bizi dugu.
Une honek ziurtasuna, egonkortasuna, irekitasuna eta konfiantza behar ditu.
Hauxe da gure egitasmoa gizarteak onena eskatzen duen garairako. Onena emateko garaia dugu.
Gure egitasmo hau eskaintzen dugu. Betetzeko konpromisoarekin doan egitasmoa.
Konbentzituta gaudelako, hauxe dela gure udalerri herrialde eta herri osoarentzat onena. PRESENTACIÓN PROGRAMA ELECTORAL EAJ-PNV
Miércoles 30 de marzo de 2011. Sabin Etxea. 11:30 horas.


INTERVENCIÓN DE IÑIGO URKULLU.

El Partido Nacionalista Vasco presenta hoy su Programa-marco para las próximas Elecciones Municipales, Forales y al Parlamento Foral de Nafarroa que se celebran el próximo día 22 de mayo.

Hemos elaborado y aprobado este programa para unas Elecciones que van a estar marcadas por tres factores principales:

La crisis económica global.
La crisis política-institucional en el Estado español.
La esperanza abierta en Euskadi.

Primero.
Hoy, todavía, la sociedad vasca sigue viviendo de cerca la crisis económica.
Una crisis económica cuya gravedad se ha manifestado con crudeza en estos dos últimos años. Y, sin embargo, estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno vasco sin proyecto, sin política económica.
Un Gobierno sin la capacidad de iniciativa ni voluntad de coordinación interinstitucional que el momento económico requiere.
Los indicadores objetivos son negativos a pesar del crecimiento del PIB en el último trimestre, por debajo, por cierto, de la media europea. Euskadi tiene más paro, donde la mayoría del empleo perdido el año pasado afecta a la industria, Euskadi está más endeudada. El nivel de los servicios públicos básicos ha empeorado, en Sanidad, en Educación, en Seguridad y en Servicios sociales. Las inversiones se han reducido. El consumo se ha debilitado.
No hay iniciativas legislativas. No hay liderazgo ni interlocución interinstitucional.
El Gobierno no responde.

La posición de EAJ-PNV ante esta realidad la resumimos en un concepto y compromiso: CERTIDUMBRE-CONFIANZA.
Este programa es nuestro programa frente a la crisis. El foco central de este programa es comprometer iniciativas para lograr la reactivación económica y crear empleo. También en un Programa-marco de elecciones municipales-forales: Desarrollo económico y empleo desde la sostenibilidad.
El compromiso que ofrecemos es sacar cuanto antes a Euskadi de la crisis.
Ofrecemos nuestro “saber hacer” como garantía. La sociedad reconoce la trayectoria de nuestro partido en la gestión y sabe que puede confiar en nuestro programa de acción económica.
Ofrecemos la confianza y la fiabilidad de los hechos. Con un compromiso por la gestión eficaz, la austeridad y el rigor.

Segundo.
Hoy el Estado español está viviendo una crisis política-institucional aguda, que se va a agudizar con estas Elecciones.
El enfrentamiento ente PSOE y PP es total. No hay espacio para el entendimiento. Conforme crecen los problemas en España, decrece la capacidad de estos dos partidos para afrontarlos conjuntamente. En la práctica esta incapacidad para el acuerdo no hace sino reducir las expectativas de mejora, agravar los problemas.
Tenemos por una parte a un PP acuciado por las prisas por llegar al poder. Estas Elecciones no son más que una “meta volante” para el PP. Su estrategia y su obsesión es llegar a la Moncloa y hacerlo cuanto antes. El resto, incluidas las Elecciones Municipales y Forales, han pasado a ser un “trámite previo”.
Y tenemos a un PSOE viviendo hoy un auténtico desbarajuste interno. Está envuelto en un mar de “dudas sucesorias” y la iniciativa política general y la respuesta al día a día de los problemas ciudadanos se le diluye. No es capaz de llegar a lo concreto con credibilidad.

La posición de EAJ- PNV ante esta realidad la resumimos en una palabra: ESTABILIDAD.
Apostamos por la estabilidad, por ofrecer tiempo para atender los problemas y necesidades reales de las-los ciudadanos.
El proceso de elaboración de este Programa y las propuestas que el mismo contiene, son una prueba de nuestra apuesta por la estabilidad.
Apostamos por la certidumbre y la claridad necesarias para responder a las necesidades de los ciudadanos desde la gestión de los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales.
Con una acción local centrada en las personas: Con cinco prioridades: Empleo, Servicios Sociales, Vivienda, Educación y Jóvenes, Transporte, movilidad y aparcamiento. Con compromiso especial en diez áreas de avance social: Comercio; Seguridad ciudadana, civismo y convivencia; Cultura y deporte,; Euskera; Mayores; Igualdad; Integración; Salud pública y consumo responsable; Asociacionismo y Solidaridad.

Tercero.
Hoy los ciudadanos vascos afrontan el futuro con una nueva esperanza. No detectamos emoción-ilusión, pero sí esperanza.
Cada día que pasa sin amenazas ni extorsión es un día ganado para el futuro. Representa la posible consolidación de un nuevo tiempo para Euskadi.
Llevamos más de un año sin ninguna muerte por terrorismo. Nos encontramos en una situación de “alto el fuego permanente” por parte de ETA. Y además, la llamada izquierda abertzale histórica ha rechazado la violencia y el terrorismo. Es un cúmulo de realidades positivas. Estamos mejor que hace un año y mucho mejor que hace dos.

La posición de EAJ-PNV ante esta realidad la hemos resumido en un compromiso y una palabra: APERTURA.
Apostamos por estar abiertos y trabajar por consolidar esta nueva realidad, por abrir esta realidad a la sociedad. Nadie mejor que la propia sociedad para analizar esta situación y adoptar las decisiones oportunas. La sociedad vasca es madura, puede y quiere hacerlo.
Tenemos la oportunidad de que sea la ciudadanía, de forma directa y sin intromisiones, quien adopte una decisión colectiva ante esta situación. Quien a través de la participación política ofrezca un nítido mensaje al conjunto de las fuerzas políticas vascas.
Nosotros estamos abiertos a ese veredicto social. Todas las encuestas realizadas han reiterado que vascos y vascas demandan la participación de todas las fuerzas políticas porque, en realidad, es la ciudadanía de la sociedad vasca la que quiere juzgar y expresar su opinión a través de la participación libre y democrática.
Nosotros queremos consolidar esta situación, fortalecerla de cara al futuro, convertirla en irreversible. Y el veredicto ciudadano es la mejor herramienta con que el pueblo cuenta para lograr este objetivo.
Estamos por tanto abiertos a la participación de todos, que propicie un “nuevo tiempo” para Euskadi.

Un tiempo de Participación, de transparencia y de compromiso ético. Un tiempo en el que los municipios han de sentirse el lugar en el que forjar la paz y la convivencia.

Un tiempo en el que las ciudadanas-os han de ver que construir su pueblo ayuda a construir sociedad y pueblo con mayúsculas.

Un tiempo en el que queremos y nos comprometemos a reforzar la participación ciudadana desde ese concepto de construir sociedad entre todas y todos, cumpliendo con una condición propia de la democracia como es la transparencia y llevado con un comportamiento ético de plena responsabilidad ante nuestra sociedad.

CERTIDUMBRE-CONFIANZA, ESTABILIDAD, APERTURA. Este es nuestro programa.
Estabilidad política y económica.
Apertura a un nuevo tiempo para Euskadi.
Certidumbre-Confianza en un programa avalado por el “saber hacer” del Partido Nacionalista Vasco.
Vivimos un momento clave para el futuro económico, social y político de nuestro país.
El momento demanda certidumbre, estabilidad, apertura y confianza.
Este es nuestro programa para un momento en que la sociedad demanda lo mejor. Es el momento de dar lo mejor.
Ofrecemos nuestro programa. Este programa con garantía de cumplimiento.
Estamos convencidos de que es el mejor para nuestros municipios, para nuestros territorios y para nuestro país.