lunes, 2 de mayo de 2011

EBB-REN ADIERAZPENA


Printzipio demokratikoen eta Euskadin osoko parte hartze politikoaren aldeko adierazpena
EAJ-PNVren batzorde eragile nazionalak egindako adierazpen hau irakurri du komunikabideen aurrean Iñigo Urkullu EBBren presidenteak, Epaitegi Gorenak Bilduren hautagaitzak ez legeztatzeko erabakia dela eta:

2011 urtea Euskadirentzako itxaropen aldi berriarekin hasi zen.
Urtarrilaren 10ean, iragan irailean argitaratu ziren adierazpenen eta elkarrizketen ostean, ETA erakunde terroristak izaera orokorreko behin betiko su etena adierazi zuen.

Urte bete baino gehiago daramagu ETAren atentatu terroristarik gabe; iragan hilean ere, “zerga iraultzailea” izenekoak suposatzen zuen estortsioaren amaiera iragarri du.

ETAren “su etena- tregua” hau elementu garrantzitsua da, baina ez da Euskadik bizikidetza politikorako aldi berri hau zabaltzeko behar duen ezinbesteko elementua.

Orain arte aurrekaririk izan ez duen gertakaria otsailaren 7an gertatu zen, ezker abertzale tradizionalak bide politiko eta demokratiko esklusiboen aldeko apustu ofiziala egin zuenean, eta bortxakeria ororen – ETArena barne- kontrako gaitzespena egin zuenean.

SORTU alderdi politiko berriarekiko identifikazioaren eta estatutu zorrozki demokratikoen aldeko eta bortxakeriaren kontrako hartu duen konpromisoa islatzen zen.

Euzko Alderdi Jeltzaleak, behar besteko kautela eta prebentzioak gorderik- ETAren ingurukoak bereziki-, aldi honetan izan diren albiste hauek guztiak jaso eta agurtu ditu; euskal gizartearen gehiengo nagusiak egiten duen moduan, norabide egokian jartzen ditu, bake eta normalizaziorako norabidean hain zuzen.

Euskadiren lehen alderdia garen aldetik, lehen unetik baloratu dugu urrats hauek aukera ematen dutela ETAren mende erdiko bortxakeria terroristari amaiera emateko, eta Euskadin bortxakeriaren erabilpena deslegitimatuta eta gaitzetsita, egiazko bakea ekarriko duen bizikidetza berrirako hasierako urratsak emateko.

Ezker abertzale tradizionalak eman egin ditu gizartearen eta alderdi politikoen aldetik eskatzen genizkion urratsak.

Adierazi egin du bortxakeria eta terrorismoa helburu politikoak lortzeko bide gisa gaitzesten dituela.

Bortxakeria publikoki errefusatu du, eta publikoki gaitzetsi du ETA erakunde terrorista.Alderdien legea onartu du eta ezagutzen du Hauteskunde Erregimenaren inguruko Legearen modifikazioa.

Ez dugu SORTU ahazten. Alderdi politiko berria, demokratikoki guztiz garbiak diren estatutuekin; hau ere ibilbide judizialean dagoen ebazpenaren zain dago, momentuz parte hartze politikoa eragozten diona.

Bilduk koalizioan sartu ditu pertsona independente eta askeak, talde barruan eta banaka bide politiko eta demokratikoen aldeko konpromisoa adierazi dutenak. Pertsona hauek bortxakeria arbuiatu dute, ETArena barne.

Bildu bide politiko eta demokratiko hutsen aldeko konpromisoa hartu duten pertsonen eta alderdien koalizioa da. Euskal gizarteak dakien moduan, gu ere konbentzituta gaude Eusko Alkartasuna eta Alternatibak ez dutela inoiz ETAren estrategian parte hartu. Bilduren egitasmo demokratikoaren abala dira, eta estrategia Bildu bera osatzen dutenek argitu beharko dute.

Euzko Alderdi Jeltzalea suminduta dago hautagaitza hauek onartu izan ez direlako.

Printzipio demokratikoak izaera antiterroristako itunekin eta sasiko helburuekin nahastea izan da, Euskadin PSOE-PP alderdien arteko itunaren arrakasta bilatzen duen epe laburrerako estrategia iruzurtia baino ez da.

Botere betearazlea ezin da erabaki judiziala izan delako aitzakiaren ostean geratu, honakoa erabaki politikoa izan delako. Espainiar Gobernua izan da aurkeztu diren hautagai zerrenda guztiak inpugnatzeko erabakia hartu duena. Espainiar Gobernua izan da “dena da ETA” teoria berreskuratu duena. Eta, Eusko Jaurlaritza izan da Espainiar Gobernua baino tematiago mantendu dena, Espainiar Gobernuak esan dituenak baino hautagai zerrenda kutsatu gehiago zeudela defendatuta.

Ez du inolako zentzu politikorik, Bilduren parte hartze politikoa eragoztea.

Ez du inolako zentzu politikorik, parte hartzea legezko erakundeei, pertsona independente eta askeei, beren eskubide zibil eta politiko guztiak dituzten pertsonei eragoztea.

Ez du inolako zentzu politikorik, beren parte hartzea eragoztea, parte hartzeko eskatzen diren baldintza guztiak bete dituztenean.

Ez du inolako zentzu politikorik, norbanakoen eta taldeen printzipio eta eskubide demokratikoak urratzea.

Ez du inolako zentzu politikorik, parte hartzea eragoztea, “a posteriori” ilegalizatzea ahalbidetzen duen hauteskunde legearen erreforma onartu denean.

Ez du inolako zentzu politikorik, orain gauden testuinguru sozial eta politikoan – Ezker Abertzale Tradizionalaren aldetik bortxakeriatik banatzea dakusagun honetan- erantzun politiko eta judiziala, hautagai zerrenda hauek guztiak baliogabetzea izateak.

Politika da Euskadiren oraina eta etorkizuna, gizarte demokratiko orori dagokion bezala.

Hori dela eta, Euskadik oinarrizko printzipio eta eskubide demokratikoekiko begirunea exijitzen du. Eta, bizitzeko eskubidearekin batera –beronen urratzea argi eta garbi errefusatua izan delarik– ezinbesteko eskubidea ere badira askatasuna eta parte hartze politikoa.Printzipio hauek defendatuta, EAJ-PNVk biziki larritzat jotzen du Bilduk hurrengo Udal, Foru eta Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeetarako aurkeztu dituen hautagaitzak legeztatu ez izana.

Euzko Alderdi Jeltzaleak honakoa adierazten du:1.- Ilegalizazio politiko hau guztiz arbuiatzen duela.
2.- Esparru politiko,instituzional eta juridikoan erabaki hau baliogabetzea defendatuko duela .
3.- Aukera politiko guztien osoko parte hartze politikoa defendatzen jarraituko duela, ezker abertzale tradizionalarena barne, era propioan edo beste legezko talde politikoekin partekatutako estrategia barruan.
4.- Erabaki hau Europako erakunde instituzional,politiko eta juridikoetara eramatea planteatuko duela.
5.- Espainiar Gobernuari bere hausnarketak komunikatu dizkiola eta une honetatik aurrera hurrengo ekimenei begira EAJren lankidetza eta babesa eteten dituela. Gure ustetan Espainiar Gobernuarena izan da Auzitegi Gorenak ebazpena oinarritzeko erabili izan duen tesia.
6.- Auzitegi Konstituzionalari, bere erabaki juridikoa hartzerako orduan, euskal gizartearen gehiengoaren iritzia kontutan har dezala eskatzen diogu eta, ondorioz, Auztitegi Gorenaren epaia baliogabetu dezala.

DECLARACIÓN DEL EBB

Declaración en favor de los principio democráticos y de la participación política plena en Euskadi

2-5-2011

El EBB del PNV, ante la decisión del Tribunal Supremo de no legalizar las candidaturas de Bildu, ha elaborado una declaración que ha sido leída ante los medios de comunicación por el presidente de la ejecutiva, Iñigo Urkullu:El año 2011 se inició con una nueva esperanza para Euskadi.El día 10 de enero, tras el comunicado y entrevistas publicadas el mes de septiembre anterior, la organización terrorista ETA declaraba un alto el fuego de carácter general y permanente.Llevamos más de un año sin atentados terroristas de ETA, que este mismo mes ha comunicado además el fin de la extorsión que supone el llamado “impuesto revolucionario”.El “alto el fuego-tregua” de ETA es un elemento relevante, pero no el trascendental para la oportunidad que vive Euskadi de afrontar un nuevo tiempo de convivencia política.

Un hecho sin precedentes hasta el momento se producía el día 7 de febrero cuando la izquierda abertzale tradicional oficializaba su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas, explicitando su rechazo a la violencia, incluida la de ETA.Reflejaba su compromiso con su apuesta por la identificación en un nuevo partido político, SORTU, y con unos estatutos escrupulosamente democráticos y de rechazo de la violencia.

El Partido Nacionalista Vasco, con todas las cautelas y prevenciones necesarias –las referidas a ETA principalmente-, ha saludado durante este tiempo estas noticias y, al igual que la inmensa mayoría de la sociedad vasca, las enmarca en la dirección correcta, en la dirección de la paz y la normalización.Como primer partido político de Euskadi desde el principio hemos constatado y valorado la oportunidad que estos pasos ofrecen para finalizar con medio siglo de violencia terrorista de ETA e iniciar en Euskadi un nuevo tiempo que nos acerque, desde la deslegitimación de la utilización de la violencia y desde el rechazo a la misma, a una nueva convivencia que resulte en una paz verdadera.

La izquierda abertzale tradicional ha dado exactamente los pasos que la sociedad y el conjunto de los partidos políticos le veníamos reclamando.Ha comunicado su rechazo a la violencia y el terrorismo como medio para el logro de fines políticos.Ha explicitado públicamente su rechazo a la violencia y, por lo tanto y de manera expresa, a ETA.Y ha aceptado la Ley de Partidos, siendo consciente de la modificación de la Ley de Régimen Electoral.No olvidamos SORTU. Un nuevo partido político con estatutos democráticamente intachables. Un partido que también está pendiente de la resolución en el recorrido judicial que le afecta y que, esperemos que solo sea por el momento, le impide su participación política.

Bildu ha incorporado a su coalición a personas independientes, libres, que se han comprometido colectiva e individualmente con las vías exclusivamente políticas y democráticas. Personas que han rechazado expresamente la violencia, incluida la de ETA.

Bildu es una coalición de partidos y personas comprometidos con las vías exclusivamente políticas y democráticas. Estamos convencidos, al igual que la sociedad vasca, que en esa coalición Eusko Alkartasuna y Alternatiba no han participado de la estrategia de ETA sino que son el aval del proyecto democrático de Bildu, cuya estrategia corresponderá ser aclarada a quienes la conforman.

El Partido Nacionalista Vasco está indignado con esta no validación de candidaturas.Se trata -además de responder a confusión de principios democráticos con pactos de naturaleza antiterrorista y su utilización con fines espurios- de una estrategia tramposa que busca exclusivamente el beneficio electoral a corto plazo del pacto PSOE-PP para Euskadi.El poder ejecutivo no se puede escudar en que se trata de una decisión judicial, porque se ha tratado de una decisión política. Ha sido el Gobierno español el que ha tomado la decisión de impugnar todas las candidaturas presentadas. Ha sido el Gobierno español el que ha retomado la teoría de que “todo es ETA”. Y ha sido el Gobierno vasco quien se ha mostrado aun más beligerante que el propio Gobierno español defendiendo la concurrencia de mas candidaturas contaminadas que el propio Gobierno español.

No tiene sentido político impedir la participación política de Bildu.No tiene sentido político impedir la participación a organizaciones legales, a personas independientes y libres, en plena posesión de todos sus derechos civiles y políticos.No tiene sentido político impedir que participen cuando han cumplido con todos los requisitos exigidos para su participación.No tiene sentido político conculcar los derechos y principios democráticos individuales y colectivos.No tiene sentido político impedir la participación cuando se ha aprobado una reforma de la ley electoral que permite la ilegalización sobrevenida o a posteriori.

No tienen sentido político que en el actual contexto social y político en el que nos encontramos –en el que asistimos a una disociación de la violencia por parte de la izquierda abertzale tradicional– la respuesta política y judicial haya sido la anulación de todas las candidaturas.

La política es el presente y el futuro de Euskadi, como corresponde a toda sociedad democrática.


Por eso hoy Euskadi reclama el respeto a los principios y a los derechos democráticos fundamentales. Y el primer derecho -además del derecho fundamental humano como es el de la vida cuya vulneración ha sido rechazada de manera explícita- es la libertad y la participación política.


En defensa de estos principios el PNV considera de extrema gravedad la no legalización de las candidaturas presentadas por Bildu para las próximas Elecciones Municipales, Forales y al Parlamento Navarro.

El Partido Nacionalista Vasco declara:

1.- Que rechaza absolutamente esta ilegalización política.
2.- Que va a defender en el ámbito político, institucional y jurídico la revocación de esta decisión.
3.- Que va a seguir defendiendo la participación política plena de todas las opciones políticas, incluida la de la izquierda abertzale tradicional, sea de manera propia o inserta en estrategia compartida con otras formaciones legales.
4.- Que va a plantear trasladar esta decisión ante las máximas instancias institucionales, políticas y judiciales europeas.
5.- Que ha comunicado al Gobierno español sus reflexiones, y que a partir de este momento pone en suspenso toda colaboración y apoyo del PNV para sus nuevas iniciativas. Entendemos que es responsabilidad del Gobierno español la promoción de la tesis en la que se ha fundamentado la resolución del Tribunal Supremo.
6.- Que apelamos al Tribunal Constitucional para que, al formar su criterio jurídico, tome en consideración la opinión mayoritaria de la sociedad vasca y, en consecuencia, revoque la sentencia del Tribunal Supremo.