viernes, 28 de enero de 2011

Iñigo Urkulluren hitzaldia

Intervención Iñigo Urkullu

Tokia Lugar
Baiona Baiona

IÑIGO URKULLUK IPARRALDEKO KANTONETARAKO HAUTESKUNDEETARAKO EGITASMOA AURKEZTEKO EKITALDIAN ESKANITAKO HITZ EGITEA

Baiona. 2011-01-28

Esker anitz guztioi gurekin bildu zaretelako.Labur hitz egingo dut, nik baino lehenago hitz egin dutenek argi eta garbi azaldu baitituzte gure hautagaiek kantonetarako hauteskundeetarako dituzten proposamenak.Nik ideia bat azpimarratu nahiko nuke. Pertsona batzuek agian pentsatuko dute, euskal abertzaletasuna, Euzko Alderdi Jeltzaleak defendatzen dituen ideiak eta egitasmoak, politikaren eta historiaren ametsezko ikuspuntutik datozela; Euzko Alderdi Jeltzalea, utopia baten alderdia baino ez dela. Hau da, Euskadi independente baten utopiaren alderdia, XXI. Mendeko erronkekin zerikusirik ez duten printzipioetan oinarrituta.Oker daude. Eta uste dut oso zaila izango dela eusko abertzaletasuna, EAJ alderdia iragana dela eta tradizioa baino ez dela pentsatzen duen askori eritziz aldaraztea.Egia da gutxi batzuek duten eta ia guztiek izan nahiko luketen zerbait badugula. Guk historia dugu, harrotasunez erakutsi ahal dugun historia. Demokraziarekiko, giza eskubideekiko eta Euskadirekiko konpromisoa mantendu dugun 115 urteko historia.Baina beste hainbat gauza ere badugu. Euskal Abertzaletasuna, Euzko Alderdi Jeltzaleak defendatzen duen egitasmoa ongizateari lotuta dago, garapenari lotuta. Kontzeptu bi hauek autogobernuarekin eta euskaldunok gure inguruko gaietan izan behar dugun erabakitzeko gaitasunarekin lotuta daude.Eta, datu eta erreferentzia hauek, hemendik hurbil ditugu. Lopez sozialista kudeatze lan okerra egiten ari den arren, eta Espainiar Estatu osoan inoiz eman ez den krisialdi latzaren erdian, Hego Euskadik Europako herrialde garatuen mailan dauden ongizate, enplegu eta etorkizunerako aurreikuspenak mantentzen ditu.Euskadiko langabezi tasak, Espainiar Estatukoen erdia dira. Eta azken 30 urteotan Euzko Alderdi Jeltzaleak industria, aniztasuna eta berrikuntzaren alde egin duen apustuari esker, Estatu osoa arriskutan jartzea suposatzen duen krisiari aurre egiteko balio izan dute. Erakutsi egin dugu gauzak bestela egin daitezkeela.Burua eta Bihotza. Benetan sinesten dut bi hitz hauek, bi kontzeptu hauek direla Euzko Alderdi Jeltzalearen kudeatzea eta ibilbidea zehazten dituztenak. Alderdi instituzionala gara, gobernatzeko eta kudeatzeko borondatea eta bokazioa duen alderdia gara. Eta gure interes eta jardun osoa, Euskadin hasi eta Euskadin amaitzen da.Euskadik, Iparraldeak eta Hegoaldeak elkarturik, egunen batean Europan ahotsa izatea nahiko genukeen alderdia gara, eta beste estatuen maila berean, gure eskubide eta aldarrikapen guztiak defenda ditzagun.Alderdi moderno eta europarra gara, Europar Alderdi Demokratan integratua. Zalantzarik gabe, Europar Batasuna behin betiko eta atzera pausurik eman gabe sendotzeko beharra, irmotasun handienez defendatzen duen alderdia.Europar demokratiko eta askea, Europar guztiok partekatzen ditugun gauzetan oinarritua. Sinesmen osoa dugu subiranotasun partekatuen Europan.Berriro esan nahi dut, alderdi moderno eta europarra gara. Eta, alderdi abertzalea gara. Horiek hirurak batean bildu ahal dira eta Euzko Alderdi Jeltzalearen arima,burua eta bihotza osatzen dute.Eta, hau guztia, bakean. Bakea, gure helburu eta gurarietako bat delako. Nagusiena, Bakea letra handiz. Euzko Alderdi Jeltzaleak oso argi du, lehen esandako guzti hau giza eskubideekiko errespetutik egin behar dela.Besteek pentsatzen eta defendatzen dutenarekiko errespetutik. Bizitzarekiko errespetutik baino ezin da herri eta aberri bat eraiki. Giza eskubideak eta demokrazia dira herrien eta Euskal herri honen garapena eta etorkizuna errotzeko zutabeak.Gure mezua hagitz argia da. ETA soberan dago. Eta ETAri eskatzen diogun gauza bakarra da desagertzea eta Bakean uztea. Eta, Ezker Abertzaleari zera esan nahi diogu: benetako politika egin nahi baldin badute, behin betiko urratsa emateko prest baldin badaude - ETAk egiten duena alde batera utzita- Euzko Alderdi Jeltzalea prest izango dute. Bakean, abertzaleen artean mundu oso bat dugu eraikitzeko bakoitza bere egitasmoa defendatuz eta besteenarekin eztabaidatuz. Hala izango ahal da, datozen hilabeteotan eraikitzen hasiko ahal gara?.Hauxe da Euzko Alderdi Jeltzalearen mezua. Mezu bera da Iparraldean eta Hegoaldean. Pribatuan eta publikoan adierazten dugun mezua. Gardentasun eta zintzotasun osoa gure printzipioetan.Eta, Kantonetarako hauteskunde hauetarako zabalduko dugun mezuaren zati bat ere bada. Egitasmo bat badugu Iparralderako. Lapurdik, Nafarroa Behereak eta Ziberuak osatzen duten Iparraldea. Kostaldea eta barruko aldea. Euskaditik eta Euskadirako egiten den garapen egitasmoa. Uste dut heldua dela Iparralderen unea. Iparralderen onena. Iparraldek bere ahotsa altxatu eta entzuna izan dadin. Bere interesak eta eskubideak defendatuak izan daitezen. Horixe da Euzko Alderdi Jeltzalearen konpromisoa.Eta berriz esango dut, gure mezuak ez du tolesdurarik ez makurkeriarik. Ber-bera da Pirinioetako Auñamendietako alde bietako nafarrentzat, bizkaitar eta zuberotarrentzat, gipuzkoar, lapurtar eta arabarrentzat.Eskerrik asko.
INTERVENCION DE IÑIGO URKULLU EN LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES CANTONALES EN IPARRALDE.

Baiona. 28-01-2011

Eskerrik asko a todos por vuestra presencia.Voy a ser muy breve porque los que me han precedido han explicado de manera clara cuáles son las propuestas que nuestros candidatos presentan a estas elecciones cantonales.Yo simplemente querría incidir en una idea. Hay algunas personas que quizás piensen que el nacionalismo vasco... que las ideas y los proyectos que defiende el Partido Nacionalista Vasco, responden a una visión onírica de la política o de la historia. Que el Partido Nacionalista Vasco es, simplemente, el partido de una utopía. De la utopía de una Euskadi independiente, basada en principios que nada tienen que ver con los retos del siglo XXI.Se equivocan. Y no creo que sea muy difícil hacer cambiar de idea a los que piensan que el nacionalismo vasco, que el PNV, es pasado y tradición al tratarlo con objetividad y sin prejuicio.Sí es verdad que tenemos algo que tienen muy pocos y que les gustaría tener a casi todos. Tenemos historia. Y una historia que podemos enseñar con orgullo. 115 años de historia de compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con Euskadi.Pero también tenemos otras muchas cosas que nos caracterizan. Nacionalismo vasco, el proyecto que defiende el Partido Nacionalista Vasco, está firmemente ligado al bienestar, al desarrollo. Conceptos que se unen al autogobierno y a la capacidad de decisión que tenemos que tener los vascos en todos aquellos asuntos que nos afecten.Y creo que los datos y las referencias las tenemos muy cerca de aquí. A pesar del autentico desastre de gestión que esta realizando ahora el socialista López, Euskadi Sur -en este momento de crisis sin precedentes en el Estado español- mantiene unos niveles de bienestar, de empleo y de perspectivas de futuro, similares a la de cualquiera de los países desarrollados de Europa.Las cifras de paro en Euskadi sur, son la mitad que en Estado español. Y la apuesta por la industria, por la diversificación, por la innovación que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho en estos últimos 30 años han servido de freno a una crisis que amenaza por llevarse por delante a todo un Estado. Hemos demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera.Cabeza y corazón. Estoy convencido de que son las dos palabras, los dos conceptos que definen la gestión y la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco. Somos un partido institucional. Somos un partido con vocación de gobernar y gestionar. Y somos un partido para el que nuestro interés y nuestro trabajo empiezan y termina en Euskadi.Somos un partido que nos gustaría que Euskadi, que Iparralde y Hegoalde puedan, un día, tener voz propia en Europa y defender, en pie de igualdad con otros estados, nuestros derechos y reivindicaciones.Somos un partido moderno y europeo, integrado en el Partido Demócrata Europeo. Sin duda el Partido que con mayor énfasis y firmeza defiende la necesidad de consolidar definitivamente y sin marcha atrás la Unión Europea.Una Europa democrática y libre basada cimentada en las muchas cosas comunes que tenemos todos los Europeos. Creemos y defendemos la Europa de las soberanías compartidas.Somos, repito, un partido moderno y europeo. Y somos un partido nacionalista. Las tres cosas son posibles y conforman el alma, la cabeza y el corazón del Partido Nacionalista Vasco.Y todo ello en paz. La paz como uno de nuestras metas y anhelos. La mayor, la paz con mayúsculas. El partido Nacionalista Vasco tiene muy claro que sólo desde el respeto a los derechos humanos, desde el respeto a lo que piensen y defiendan los demás, desde el respeto a la vida... puede construirse un Pueblo y una nación. Los derechos humanos y la democracia son los pilares sobre los que se asienta el desarrollo y el futuro de los pueblos, y también el del Pueblo vasco.Nuestro mensaje es muy claro. ETA sobra. Y lo único que le pedimos a ETA es que desaparezca y nos deje en Paz. Y a la Izquierda Abertzale lo único que le decimos es que si quieren hacer política de verdad, si están dispuestos a dar el paso definitivo -e independientemente de lo que haga ETA- pueden contar con el Partido Nacionalista Vasco. En paz hay todo un mundo por construir entre abertzales desde la defensa y contraste del proyecto de cada uno. Y ojalá, ojalá lo podamos empezar a construir en los próximos meses.Este es el mensaje del Partido Nacionalista Vasco. Es el mensaje aquí en Iparralde y en Hegolade. Es el mensaje que trasladamos en privado y en público. Claridad y honestidad en los principios.Y es parte del mensaje que también trasladaremos en las elecciones cantonales. Tenemos un proyecto para Iparralde. Una Iparralde de la que forman parte Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa. La costa y el interior. Un proyecto de desarrollo, de futuro y de bienestar desde Euskadi y para Euskadi. Creo que ha llegado el momento de Iparralde, la hora de iparralde. De que Iparralde levante su voz y sea escuchada. Que sus intereses sean defendidos y sus derechos respetados. Este es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco.Y, repito, nuestro mensaje no tiene dobleces ni ambages ni ambigüedad. Es el mismo para los navarros de un lado y otro de los Pirineos, para vizcaínos y suletinos, para guipuzcoanos, labortanos y alaveses.Eskerrik asko.